button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-04-01 11:03:06

Część 1 - Bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga Część 2 - Bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta Elbląga


RZP.271.5.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-03-07 13:37:52

„Podziały geodezyjne nieruchomości”


RZP.271.1.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-02-01 09:27:57

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg


RZP.271.30.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2016-01-22 10:48:55

„Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej MODGiK”


RZP.271.82.2015.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2016-01-19 14:02:02

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasto Elbląg”


RZP.271.76.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2016-01-15 09:31:56

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


RZP.271.77.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2016-01-11 08:50:27

Dostawa sprzętu dla Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu


RZP.271.67.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2016-01-08 12:51:50

Dostawa materiałów biurowych


RZP.271.78.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-11-24 11:14:51

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej w Elblągu


RZP.271.55.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-11-05 11:47:27

Świadczenie usług serwisu technicznego urządzeń i oprogramowania firmy Cisco


RZP.271.56.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-10-16 09:32:21

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


DON-ZP.271.7.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2015-09-29 15:28:00

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz basenów przeciwpożarowych administrowanych przez RGK


RZP.271.52.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  >>