button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2015-09-07 13:36:22

Obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga


RZP.271.40.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-08-27 09:32:51

Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu


RZP.271.22.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-08-25 10:36:55

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej w Elblągu


RZP.271.48.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-08-25 09:20:33

„Wykonanie pomiarów ruchu drogowego w Elblągu - 2015”


RZP.271.38.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-08-21 09:38:52

Konserwacja i odtwarzanie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe


DON-ZP.271.10.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-07-15 14:51:35

Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego


RZP.271.43.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-07-09 10:50:21

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych i przebudowa ogrodzenia w schronisku dla zwierząt w Elblągu


RZP.271.39.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-07-08 11:04:58

„Wykonanie chodnika przy ul. Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową” realizowanego z Budżetu Obywatelskiego na rok 2015


RZP.271.24.2015.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-07-06 11:16:47

Obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga


RZP.271.20.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-06-29 12:03:33

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego Dębica w Elblągu


RZP.271.13.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-06-24 10:32:00

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej w Elblągu


RZP.271.34.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-06-18 13:50:52

Realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń miejskich 2015 r.


RZP.271.15.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-06-03 13:45:57

„I Etap inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu”


DON-ZP.271.8.2015.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  >>