button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-06-18 13:30:54

„Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych”


RZP.271.12.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-06-13 08:48:01

Oznaczenie przebiegu ścieżek dydaktycznych w terenie wraz z małą architekturą


DZP.271.18.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-06-05 14:03:51

„Budowa kolumbariów w kwaterze EII 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Cmentarza „Dębica””


RZP.271.24.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-04-30 09:26:25

Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki


RZP.271.102.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2019-04-26 10:50:25

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych


DZP.271.13.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-04-05 09:28:25

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


RZP.271.97.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2019-02-25 13:47:16

Oznaczenie przebiegu ścieżek dydaktycznych w terenie wraz z małą architekturą


RZP.271.105.2018.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-02-05 13:45:58

"Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej MODGiK”


RZP.271.98.2018.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-01-28 08:50:59

Podziały geodezyjne nieruchomości


RZP.271.103.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-01-23 09:04:30

Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II”


RZP.271.61.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2018-12-31 12:50:09

„Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5.”


RZP.271.60.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-12-31 12:48:09

Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt


RZP.271.90.2018.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>