button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-06-08 14:49:02

Modernizacja stanowisk monitoringu i punktów kamerowych w Elblągu


RZP.271.30.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-06-08 11:18:34

Dostawa sprzętu teleinformatycznego


RZP.271.16.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-06-01 11:54:50

Realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń miejskich 2016 r.


RZP.271.21.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-05-06 09:09:27

Ochrona obiektów Urzędu Miejskiego w Elblągu


RZP.271.29.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-04-21 14:30:02

Utrzymanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w Elblągu w latach 2016 i 2017


RZP.271.2.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-04-21 14:16:50

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


RZP.271.75.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro więcej...

2016-04-21 09:03:09

Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa wydawnictw promocyjnych Elbląga


RZP.271.26.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-04-12 12:31:00

Konserwacja i odtwarzanie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe


RZP.271.11.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-04-12 12:23:47

Ochrona obiektów Urzędu Miejskiego w Elblągu


RZP.271.15.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-04-01 11:03:06

Część 1 - Bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga Część 2 - Bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta Elbląga


RZP.271.5.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  >>