button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-07-21 14:13:10

Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 – etap I” w ramach projektu: „Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7


RZP.271.33.2017.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2017-07-06 11:25:47

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu


RZP.271.23.2017.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2017-06-28 12:54:55

„Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017


RZP.271.30.2017.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-06-24 09:20:41

Zakup niskoemisyjnego taboru tramwajowego w ramach zadania „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”


RZP.271.2.2017.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro więcej...

2017-06-22 12:20:51

Realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych wydarzeń miejskich 2017 r.


RZP.271.21.2017.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-05-30 14:16:42

Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Elbląg 2017


RZP.271.18.2017.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-05-16 10:44:58

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych


RZP.271.12.2017.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-04-26 14:38:35

Świadczenie usług serwisu technicznego urządzeń i oprogramowania firmy Cisco


RZP.271.75.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro więcej...

2017-04-14 11:26:32

Realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych wydarzeń miejskich 2017 r.


RZP.271.14.2017.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-02-24 13:01:40

Podziały geodezyjne nieruchomości


RZP.271.101.2016.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-02-20 10:18:39

Wykonanie Mapy Akustycznej Miasta Elbląg oraz aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg”


RZP.271.87.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  >>