button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-06-21 08:36:42

„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”


DON-ZP.271.3.2013.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-06-21 08:25:04

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”


ZP-DZP-120/2012 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200 000 euro więcej...

2013-06-21 08:14:22

Wykonanie „Opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu”


ZP-DZP-118/2012 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200 000 euro więcej...

2013-05-24 10:05:38

Montaż konstrukcji wsporczych i tablic oznakowania kierunkowego


DON-ZP.271.21.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-05-13 11:40:28

Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów


DON-ZP.271.22.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-04-24 09:11:45

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


DON-ZP.271.2.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-04-22 14:02:31

Świadczenie usług sprzątania w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach przyległych


DON-ZP.271.18.2013.AK - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-04-19 11:25:41

„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu: Wyposażenie – dodatkowe zespołu gastronomicznego – restauracji z zapleczem”


ZP-DZP-125/2012 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200 000 euro więcej...

2013-04-16 09:15:05

Dostawa 4 ultrabooków


DON-ZP.271.24.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-04-03 13:30:57

Realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń miejskich 2013 r.


DON-ZP.271.14.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-03-29 12:35:34

Dostawa 4 ultrabooków


DON-ZP.271.12.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-03-29 10:37:15

Bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga oraz Bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta Elbląga


DON-ZP.271.13.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-03-20 09:20:03

Dostawa materiałów biurowych


DON-ZP.271.1.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-03-18 13:08:21

Wykonanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg”


DON-ZP.271.9.2013.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-03-07 14:02:05

Wykonanie 500 operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg


DON-ZP.271.5.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-03-05 09:37:18

Podziały geodezyjne nieruchomości


DON-ZP.271.6.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-01-31 09:44:27

Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Elblągu


ZP-DZP-103/2012 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  >>