button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-12-23 10:27:22

Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego


DON-ZP.271.79.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-12-19 09:24:51

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie: Rewitalizacji placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu


DON-ZP.271.76.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-12-02 10:44:23

Usługa udzielenia gwarancji zapłaty dla Wykonawcy za roboty budowlane


DON-ZP.271.86.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-11-26 16:00:03

Promocja Gminy Miasto Elbląg poprzez udział w rozgrywkach sportowych II ligi piłki nożnej mężczyzn


DON-ZP.271.83.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-10-03 14:21:00

Zagospodarowanie terenu tarasu widokowego na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych w Elblągu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2013


DON-ZP.271.69.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-10-03 13:39:35

Zaprojektuj i zbuduj wzbudzaną przez pieszych sygnalizację świetlną na ul. Odrodzenia i na ul. Królewieckiej w Elblągu


DON-ZP.271.68.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-10-01 12:22:26

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic i odnowienie elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu


DON-ZP.271.65.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-10-01 11:21:52

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej i zbiorników p.poż. na terenie miasta Elbląg


DON-ZP.271.72.2013.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-09-30 12:10:39

Budowa odcinka ul. Suwalskiej w Elblągu


DON-ZP.271.75.2013.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-09-27 09:02:19

Modernizacja budynku mieszczącego salę staromiejską - kamieniczki przy ul. Św. Ducha 3-4 w Elblągu


DON-ZP.271.51.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  >>