button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-09-04 13:20:09

Dostawa sprzętu komputerowego


DON-ZP.271.41.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2014-09-01 12:03:54

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz basenów p.poż. administrowanych przez DGKiOŚ


DON-ZP.271.60.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-01 10:02:05

Świadczenie usług serwisu technicznego urządzeń i oprogramowania firmy Cisco


DON-ZP.271.27.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-30 11:26:46

Oświetlenie osiedla Zatorze – etap II


DON-ZP.271.33.2014 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-07-24 13:59:49

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu”


DON-ZP.271.24.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-23 09:42:08

Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy przy realizacji inwestycji "Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu"


DON-ZP.271.35.2014.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-15 11:21:56

Zimowe i letnie utrzymanie dróg w mieście Elblągu


DON-ZP.271.8.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2014-07-02 14:51:07

„Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego „Dębica” w Elblągu”


DON-ZP.271.13.2014.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-06-23 13:36:23

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasto Elbląg.


DON-ZP.271.9.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2014-06-05 11:23:58

Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa wydawnictw promocyjnych Elbląga


DON-ZP.271.25.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  >>