button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-09-18 12:04:18

Promocja projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”


DON-ZP.271.43.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-16 11:17:50

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga


DON-ZP.271.62.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-15 11:50:44

Część 1. „Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Płk. Dąbka” Część 2. „Odnowa chodników przy ul. Grottgera”


DON-ZP.271.52.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-09-12 10:17:00

Konserwacja i odtwarzanie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe


DON-ZP.271.70.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-04 13:20:09

Dostawa sprzętu komputerowego


DON-ZP.271.41.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2014-09-01 12:03:54

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz basenów p.poż. administrowanych przez DGKiOŚ


DON-ZP.271.60.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-01 10:02:05

Świadczenie usług serwisu technicznego urządzeń i oprogramowania firmy Cisco


DON-ZP.271.27.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-30 11:26:46

Oświetlenie osiedla Zatorze – etap II


DON-ZP.271.33.2014 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-07-24 13:59:49

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu”


DON-ZP.271.24.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-23 09:42:08

Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy przy realizacji inwestycji "Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu"


DON-ZP.271.35.2014.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-15 11:21:56

Zimowe i letnie utrzymanie dróg w mieście Elblągu


DON-ZP.271.8.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  >>