button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-07-15 11:21:56

Zimowe i letnie utrzymanie dróg w mieście Elblągu


DON-ZP.271.8.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2014-07-02 14:51:07

„Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego „Dębica” w Elblągu”


DON-ZP.271.13.2014.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-06-23 13:36:23

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasto Elbląg.


DON-ZP.271.9.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2014-06-05 11:23:58

Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa wydawnictw promocyjnych Elbląga


DON-ZP.271.25.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-05-29 12:25:29

Remont przedproży kamienic przy ul. Św. Ducha 3-4 w Elblągu


DON-ZP.271.17.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-05-21 07:54:26

Realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń miejskich 2014 r.


DON-ZP.271.23.2014.AD- przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-05-16 14:09:13

"Utrzymanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach publicznych miasta Elbląg w latach 2014 i 2015"


DON-ZP.271.12.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-05-06 14:26:51

Druk i dystrybucja materiałów promocyjnych Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok


DON-ZP.271.19.2014.AD- przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-05-02 13:44:53

Część 1 Bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga Część 2 Bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta Elbląga


DON-ZP.271.10.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-03-26 08:17:32

Dostawa druków dla Urzędu Miejskiego w Elblągu


DON-ZP.271.6.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-03-17 15:11:18

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


DON-ZP.271.2.2014.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-03-07 10:26:57

Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu - wyposażenie dodatkowe i oprogramowanie


DON-ZP.271.90.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200 000 euro więcej...

2014-03-06 11:19:00

Podziały geodezyjne nieruchomości


DON-ZP.271.3.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-03-03 10:03:42

Dostawa materiałów biurowych


DON-ZP.271.1.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  >>