button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-07-04 14:30:46

Dostawa druków dla Urzędu Miejskiego w Elblągu


DON-ZP.271.35.2013.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-07-04 09:48:33

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap I”.


DON-ZP.271.43.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-07-01 14:30:43

„Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu"


DON-ZP.271.8.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-07-01 12:58:49

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasto Elbląg


DON-ZP.271.39.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-07-01 11:08:40

Dostawa 4 ultrabooków


DON-ZP.271.34.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-06-28 10:29:38

Produkcja wraz z dostawą materiałów promocyjnych z nadrukiem


DON-ZP.271.32.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-06-26 10:39:11

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Elbląg


DON-ZP.271.19.2013.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200 000 euro więcej...

2013-06-21 08:55:16

„Konserwacja i odtwarzanie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe"


DON-ZP.271.17.2013.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-06-21 08:36:42

„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”


DON-ZP.271.3.2013.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-06-21 08:25:04

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”


ZP-DZP-120/2012 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200 000 euro więcej...

2013-06-21 08:14:22

Wykonanie „Opracowań studyjno-koncepcyjnych dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu”


ZP-DZP-118/2012 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200 000 euro więcej...

2013-05-24 10:05:38

Montaż konstrukcji wsporczych i tablic oznakowania kierunkowego


DON-ZP.271.21.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-05-13 11:40:28

Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów


DON-ZP.271.22.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-04-24 09:11:45

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


DON-ZP.271.2.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-04-22 14:02:31

Świadczenie usług sprzątania w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach przyległych


DON-ZP.271.18.2013.AK - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-04-19 11:25:41

„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu: Wyposażenie – dodatkowe zespołu gastronomicznego – restauracji z zapleczem”


ZP-DZP-125/2012 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200 000 euro więcej...

2013-04-16 09:15:05

Dostawa 4 ultrabooków


DON-ZP.271.24.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  >>