button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-11-03 14:28:55

„Rozbudowa stalowej konstrukcji trybun wraz z zadaszeniem w ramach zadania „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu””


DON-ZP.271.71.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-10-17 09:43:26

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI


DON-ZP.271.69.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-10-08 13:23:05

Usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląga oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym


DON-ZP.271.50.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-25 08:15:38

Przebudowa nawierzchni pasażu usytuowanego przy ul. Gwiezdnej


DON-ZP.271.66.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-09-23 09:02:32

Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu


DON-ZP.271.51.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-09-19 10:59:11

Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu na podstawie projektu własnego Wykonawcy


DON-ZP.271.56.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-09-18 12:04:18

Promocja projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”


DON-ZP.271.43.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-16 11:17:50

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga


DON-ZP.271.62.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-15 11:50:44

Część 1. „Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Płk. Dąbka” Część 2. „Odnowa chodników przy ul. Grottgera”


DON-ZP.271.52.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-09-12 10:17:00

Konserwacja i odtwarzanie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe


DON-ZP.271.70.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-04 13:20:09

Dostawa sprzętu komputerowego


DON-ZP.271.41.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2014-09-01 12:03:54

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz basenów p.poż. administrowanych przez DGKiOŚ


DON-ZP.271.60.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-01 10:02:05

Świadczenie usług serwisu technicznego urządzeń i oprogramowania firmy Cisco


DON-ZP.271.27.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  >>