button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-10-01 12:22:26

Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic i odnowienie elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pocztowej 2 w Elblągu


DON-ZP.271.65.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-10-01 11:21:52

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej i zbiorników p.poż. na terenie miasta Elbląg


DON-ZP.271.72.2013.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-09-30 12:10:39

Budowa odcinka ul. Suwalskiej w Elblągu


DON-ZP.271.75.2013.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-09-27 09:02:19

Modernizacja budynku mieszczącego salę staromiejską - kamieniczki przy ul. Św. Ducha 3-4 w Elblągu


DON-ZP.271.51.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-09-13 11:11:28

Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej w Elblągu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2013


DON-ZP.271.64.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-09-13 09:50:53

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania


DON-ZP.271.26.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200 000 euro więcej...

2013-09-12 08:53:54

Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą Brd – II etap w Elblągu


DON-ZP.271.63.2013.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-09-05 13:04:04

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap I”


DON-ZP.271.59.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-09-03 10:09:44

Zaprojektowanie i wykonanie sześciu witaczy i czterech billboardów


DON-ZP.271.44.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-08-09 12:38:48

Zagospodarowanie terenu tarasu widokowego na Gęsiej Górze przy ul. Podchorążych w Elblągu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2013


DON-ZP.271.61.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-07-31 11:25:55

Dostawa kamer obrotowych na potrzeby monitoringu wizyjnego Miasta Elbląg na Starym Mieście


DON-ZP.271.46.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-07-31 10:30:18

Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu


DON-ZP.271.54.2013.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  >>