button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-07-31 10:30:18

Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu


DON-ZP.271.54.2013.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-07-23 07:27:16

Promocja Gminy Miasto Elbląg poprzez udział w rozgrywkach Superligi PGNiG piłki ręcznej kobiet


DON-ZP.271.58.2013.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-07-23 07:25:06

„Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”


DON-ZP.271.45.2013.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200 000 euro więcej...

2013-07-18 10:19:22

Świadczenie usług sprzątania wybranych terenów i obiektów będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych gminy – miasta Elbląg


DON-ZP.271.10.2013.AK - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-07-11 13:27:48

Ochrona obiektów Urzędu Miejskiego w Elblągu


ZP-DZP-106/2012 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-07-11 09:43:31

Wykonanie dwóch placów sportowych przy ul. Mazurskiej w Elblągu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2013


DON-ZP.271.53.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-07-10 14:45:20

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136N ul. Fromborskiej w Elblągu


DON-ZP.271.28.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-07-10 12:20:18

Wykonanie 38 operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg


DON-ZP.271.29.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-07-05 13:21:23

Aktualizacja bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych za lata 2012, 2013, 2014


DON-ZP.271.31.2013.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-07-04 14:30:46

Dostawa druków dla Urzędu Miejskiego w Elblągu


DON-ZP.271.35.2013.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-07-04 09:48:33

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap I”.


DON-ZP.271.43.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-07-01 14:30:43

„Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu"


DON-ZP.271.8.2013.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 000 000 euro więcej...

2013-07-01 12:58:49

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasto Elbląg


DON-ZP.271.39.2013.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-07-01 11:08:40

Dostawa 4 ultrabooków


DON-ZP.271.34.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-06-28 10:29:38

Produkcja wraz z dostawą materiałów promocyjnych z nadrukiem


DON-ZP.271.32.2013.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro więcej...

2013-06-26 10:39:11

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Elbląg


DON-ZP.271.19.2013.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 200 000 euro więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  >>