button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-07-27 12:55:52

Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu


RZP.271.52.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-07-15 13:12:30

Oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Skrzydlatej w Elblągu


RZP.271.34.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-07-13 09:37:27

„Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej w Elblągu – Etap I”


RZP.271.38.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-07-08 12:29:06

„Wykonanie modernizacji placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej”


RZP.271.35.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-07-06 12:57:00

„Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy przy realizacji inwestycji pn.: „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu Etap II””


RZP.271.28.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-06-28 09:43:16

Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu


RZP.271.37.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-06-08 14:49:02

Modernizacja stanowisk monitoringu i punktów kamerowych w Elblągu


RZP.271.30.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-06-08 11:18:34

Dostawa sprzętu teleinformatycznego


RZP.271.16.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-06-01 11:54:50

Realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń miejskich 2016 r.


RZP.271.21.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-05-06 09:09:27

Ochrona obiektów Urzędu Miejskiego w Elblągu


RZP.271.29.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  >>