button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-09-28 14:19:08

Dostawa sprzętu komputerowego


RZP.271.56.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-09-27 14:19:09

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz zbiorników administrowanych przez RGK


RZP.271.61.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-09-13 09:36:56

„Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej w Elblągu – Etap I”


RZP.271.62.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-09-08 14:00:48

Modernizacja drogi gminnej nr 401062 N – ulica Kalinowa w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych


RZP.271.55.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-09-01 08:04:36

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Bema w Elblągu”


RZP.271.58.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-08-29 12:31:29

Oświetlenie ulicy Zamkowej w Elblągu


RZP.271.41.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-08-26 13:48:24

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu Etap II


RZP.271.33.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-08-08 14:31:37

Budowa kolumbariów w ramach zadania inwestycyjnego Cmentarz Dębica – rozbudowa


RZP.271.47.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-08-08 11:54:21

Odnowa mostów nad rzeką Kumielą w ciągu ulic Gen. Józefa Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu


RZP.271.51.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-07-27 12:55:52

Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu


RZP.271.52.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-07-15 13:12:30

Oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Skrzydlatej w Elblągu


RZP.271.34.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-07-13 09:37:27

„Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej w Elblągu – Etap I”


RZP.271.38.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-07-08 12:29:06

„Wykonanie modernizacji placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej”


RZP.271.35.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  >>