button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-01-19 14:02:02

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasto Elbląg”


RZP.271.76.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2016-01-15 09:31:56

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


RZP.271.77.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2016-01-11 08:50:27

Dostawa sprzętu dla Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu


RZP.271.67.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2016-01-08 12:51:50

Dostawa materiałów biurowych


RZP.271.78.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-11-24 11:14:51

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej w Elblągu


RZP.271.55.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-11-05 11:47:27

Świadczenie usług serwisu technicznego urządzeń i oprogramowania firmy Cisco


RZP.271.56.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-10-16 09:32:21

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


DON-ZP.271.7.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2015-09-29 15:28:00

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz basenów przeciwpożarowych administrowanych przez RGK


RZP.271.52.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-09-07 13:36:22

Obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga


RZP.271.40.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-08-27 09:32:51

Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu


RZP.271.22.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-08-25 10:36:55

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej w Elblągu


RZP.271.48.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-08-25 09:20:33

„Wykonanie pomiarów ruchu drogowego w Elblągu - 2015”


RZP.271.38.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  >>