button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-06-22 11:02:50

Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg


RZP.271.7.2018.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2018-06-08 10:42:05

"Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy"


RZP.271.16.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-04-23 10:20:42

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


RZP.271.22.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2018-04-16 11:45:12

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. płk. Dąbka w Elblągu”


RZP.271.95.2017.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-03-20 13:39:20

Utrzymanie oznakowania poziomego w Elblągu w latach 2018 i 2019


RZP.271.97.2017.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-03-19 12:33:59

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


RZP.271.80.2017.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2018-03-13 10:34:25

Podziały geodezyjne nieruchomości


RZP.271.94.2017.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  >>