button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-08-24 12:57:08

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29 w Elblągu


RZP.271.54.2018.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-08-09 12:11:34

Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg


RZP.271.42.2018.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2018-07-16 14:12:41

Budowa kolumbariów w kwaterze EII 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa Cmentarza Dębica"


RZP.271.31.2018.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-07-16 08:58:33

„Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5.”


RZP.271.48.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-07-06 12:05:41

Wykonanie nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29 w Elblągu


RZP.271.34.2018.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-06-22 11:02:50

Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg


RZP.271.7.2018.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2018-06-08 10:42:05

"Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy"


RZP.271.16.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  >>