button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2005-09-21 09:29:45

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie wydłużenia wszystkich kursów do Próchnika i zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii nr 12 w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. więcej...

2005-09-21 09:20:27

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2005-09-21 09:12:38

Informacja


o godzinach rozpoczęcia pracy przez komisje wyborcze więcej...

2005-09-12 11:33:56

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie dopisywania się do spisu wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2005-09-12 11:25:00

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. więcej...

2005-09-08 13:59:04

Informacja


o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców więcej...

2005-08-29 15:20:37

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. więcej...

2005-08-29 10:53:44

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.09.2005 r. więcej...

2005-08-25 09:43:58

Informacja Prezydenta Miata Elbląg


w sprawie dopisania się do spisu wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP więcej...

2005-06-22 13:06:47

INFORMACJA Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie zmian w podziale miasta Elbląga na stałe obwody głosowania więcej...

2005-06-17 12:51:52

Informacja nt. wymiany dowodów osobistych


Dot: obowiązku wymiany"starych" dowodów osobistych więcej...

2005-06-17 12:49:50

Informacja o wymianie praw jazdy


Dot: ostatniego etapu wymiany praw jazdy więcej...

2005-06-07 10:29:14

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg


Ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego marki Renault Laguna rok produkcji 2001 więcej...

2005-02-04 12:40:36

Informacja w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych.


W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2005 r. znowelizowanej ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) istnieje możliwość udzielania pomocy materialnej uczniom, by zmniejszać różnice w dostępie do edukacji wynikające z trudnej sytuacji materialnej uczniów. więcej...

2004-09-21 15:01:47

Informacja dla przedsiębiorców (MSP)


„Jak pozyskać środki finansowe dla firmy” więcej...

2004-08-17 13:41:09

Informacje Zarządu Dróg


Komunikaty, pozostałe informacje. więcej...

2004-08-17 13:39:08

Informacje Zarządu Dróg


Roboty w pasach drogowych oraz związane z nimi utrudnienia w ruchu. więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |