button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2006-09-18 15:13:06

Informacja


o likwidacji Stowarzyszenia "Labirynt" więcej...

2006-09-18 15:06:34

Informacja


o likwidacj Stowarzyszenia "Elbląska Starówka" więcej...

2006-09-18 14:56:08

Informacja


o likwidacji Stowarzyszenia Rozwoju Języków Obcych "Oxford" więcej...

2006-09-14 08:32:54

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie czynnego prawa wyborczego obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Rady Miejskiej w Elblągu oraz w wyborach Prezydenta Miasta Elbląga więcej...

2006-07-12 08:39:34

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


1. Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu 2. Rozbudowa systemu transportu publicznego – trakcja tramwajowa w Elblągu więcej...

2006-03-10 08:54:41

I N F O R M A C J A


Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Elblągu postanowieniem z dnia 07.11.2005 r. zarządził likwidację Stowarzyszenia Miłośników Starych Samochodów „Garbus Klub” z siedzibą w Elblągu oraz wyznaczył likwidatora w/w Stowarzyszenia. więcej...

2006-01-23 08:25:46

Informacja


o poborze w 2006 r. więcej...

2006-01-04 10:30:46

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


dot. obowiązku wymiany „starych” dowodów osobistych w 2006 roku więcej...

2005-12-16 11:36:30

INFORMACJA


dot. ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 z późn. zm.) więcej...

2005-10-19 15:21:12

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie transportu wyborców niepełnosprawnych w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r. więcej...

2005-10-19 15:18:05

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie wydłużenia wszystkich kursów do Próchnika i zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii nr 12 w dniu II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przypadającej na dzień 23 października 2005 r. więcej...

2005-10-19 15:13:39

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


o rozpoczęciu prac obwodowych komisji wyborczych w II turze wyborów Prezydenta RP więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |