button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2008-05-30 14:25:19

Prezydent Miasta Elbląg, działając na podstawie art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości


wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2007 więcej...

2008-05-30 09:33:39

Prezydent Miasta Elbląg, działając na podstawie art.14 ust.2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości


wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2007 więcej...

2007-10-31 15:31:50

Oświadczenie


Oświadczenie o odwołaniu Pełnomocnictwa więcej...

2007-05-30 07:20:22

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIASTA ELBLĄG ZA 2006 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIASTA ELBLĄG ZA 2006 R. więcej...

2007-02-16 10:57:55

Sprawozdanie


Sprawozdanie z działalności Rady Programowej - Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Prezydencie Miasta Elblaga w 2006 roku więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |