button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-10-14 07:49:35

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (za III kwartał 2014r.)


Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) podaje się do wiadomości, że w III kwartale 2014r. Prezydent Miasta Elbląg postanowił o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych, z tytułu opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg w kwocie 675,58zł. więcej...

2014-09-10 15:23:30

Zawiadomienie


więcej...

2014-07-07 14:49:49

Informacja Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 07.07.2014r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Budowa laboratoryjnego układu do utylizacji odpadów wielorodzajowych oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych procesu utylizacji” zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu. więcej...

2014-05-12 12:41:06

OBWIESZCZENIE


więcej...

2014-05-09 14:36:00

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (za I kwartał 2014r.)


Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) podaje się do wiadomości, że w I kwartale 2014r. Prezydent Miasta Elbląg postanowił o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych, z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie w kwocie 668,40zł. w tym kwota główna 500,00zł. więcej...

2014-02-19 08:17:15

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Przebudowa lewego wału Kanału Jagiellońskiego, Polder Fiszewka S - km 0+000-6+016 więcej...

2014-01-15 14:59:19

Informacja


więcej...

2014-01-07 14:26:23

Obwieszczenie


Remont wałów rzeki Fiszewki więcej...

2014-01-07 14:22:22

Obwieszczenie


Przebudowa lewego wału Kanału jagiellońskiego, polder Fiszewka więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |