button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2015-02-10 10:36:09

Obwieszczenie


więcej...

2015-01-30 11:46:45

Obwieszczenie


więcej...

2014-10-24 10:06:52

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (za IIIkwartał 2014r.)


Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) podaje się do wiadomości, że w III kwartale 2014r. Prezydent Miasta Elbląg postanowił o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych, z tytułu opłaty za pobyt w Pogotowiu Socjalnym w kwocie = 0=zł. Rozlożono na raty 33 dłuznikom kwotę 11.205,80zł więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |