button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-01-12 11:32:40

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.68.2017.BC o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania


„Budowa Kompleksu Magazynowo-Logistycznego” na terenie działki 848, 857 obręb 27 przy ul. Aleja Jana Pawła II, i Michała Rosnowskiego w Elblągu.

Elbląg, dnia 10.01.2018r.

ROŚ.6220.68.2017.BC

 

 

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

          Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017.1405 j.t. ze zm.), informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku danych o wniosku firmy Grupy Żywiec S.A.
ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec w imieniu której działa Pan Jacek Sawicki Dyrektor Browaru w Elblągu ul. Browarna 71, 82-300 Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

„Budowa Kompleksu Magazynowo-Logistycznego”

 

na terenie działki 848, 857 obręb 27 przy ul. Aleja Jana Pawła II, i Michała Rosnowskiego w Elblągu.

 Jednocześnie informuję się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 241, w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.-14.30 (pt.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/114

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Barbara Chowałko
Data wytworzenia:
Data publikacji: 12.01.2018 10:32
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 312

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował