button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-02-19 08:17:15

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Przebudowa lewego wału Kanału Jagiellońskiego, Polder Fiszewka S - km 0+000-6+016 więcej...

2014-01-15 14:59:19

Informacja


więcej...

2014-01-07 14:26:23

Obwieszczenie


Remont wałów rzeki Fiszewki więcej...

2014-01-07 14:22:22

Obwieszczenie


Przebudowa lewego wału Kanału jagiellońskiego, polder Fiszewka więcej...

2013-11-21 15:11:16

Informacja z dn.21.11.2013r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu


Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia przez inwestora- Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg - oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów- kopca bioenergetycznego w dzielnicy Rubno Elbląg”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. więcej...

2013-11-14 12:00:37

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Przebudowa wałów rzeki Fiszewki więcej...

2013-07-09 10:10:58

Uwaga ważna informacja


więcej...

2013-03-21 14:46:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg


o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji d/s referendum oraz o lakalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych więcej...

2013-03-20 08:50:27

Informacja z dn. 15.03.2013r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o wniosku STOKOTA sp. z o.o. ul. Niska 2, 82-300 Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Rozbudowa powierzchni produkcyjnej wraz z rozszerzeniem zakresu produkcji o procesy malowania wraz z przygotowaniem powierzchni oraz zautomatyzowanego spawania ( robot spawalniczy) w Stokota Sp. z o.o. Zakład w Elblągu” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |