button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-08-03 14:36:28

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.44.2017.BC z dnia 03.08.2017r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Budowa kompleksu hotelowo – gastronomicznego z zapleczem sportowo – rekreacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kościuszki 134a w Elblągu”. więcej...

2017-07-24 14:06:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6341.25.2017.EW z dnia 24.07.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika retencyjno- infiltracyjnego znajdującego się na działce ewidencyjnej Nr 108, obręb 25 przy ul. Słonecznikowej 10 w Elblągu celem przyjęcia wód opadowych i roztopowych z Zakładu Meblowego Layman w Elblągu. więcej...

2017-07-21 13:50:15

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.44.2017.BC z dnia 21.07.2017r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa kompleksu hotelowo – gastronomicznego z zapleczem sportowo – rekreacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kościuszki 134a w Elblągu” więcej...

2017-06-14 10:05:19

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.108.2016.AZ z dnia 13.06.2017r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia


„Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, Elbląg ul. Nowogródzka, działka nr 108/97 obręb 27” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>