button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-06-14 10:05:19

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.108.2016.AZ z dnia 13.06.2017r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia


„Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, Elbląg ul. Nowogródzka, działka nr 108/97 obręb 27” więcej...

2017-05-31 14:14:11

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.108.2016.AZ z dnia 30.05.2017r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o postanowieniu podejmującym postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, Elbląg ul. Nowogródzka, działka nr 108/97 obręb 27”. więcej...

2017-05-10 14:17:04

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.122.2016.AZ z dnia 09.05.2017r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową i biurową, garażem podziemnym przy ul. Nowowiejskiej na działkach nr ew. 344/3, 344/4, 345, 348 oraz korektą układu drogowego w rejonie ul. Nowowiejskiej na działce nr ew. 344/1 obręb 10, rejonie ul. Pilgrima na działkach nr ew. 347/2, 343/10, 347/1, 349/2, rejonie ul. Królewieckiej 344/2, 588/5 obręb 10, 422 obręb 11, rejonie ul. Bażyńskiego na działce nr ew. 294/5 obręb 10” więcej...

2017-04-14 10:01:21

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.86.2016.AZ z dnia 13.04.2017r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Technologia produkcji wysokojakościowych prozdrowotnych wyrobów cukierniczych o podwyższonej wartości odżywczej”. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>