button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-05-25 13:39:12

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.4.2018.BC z dnia 23.05.2018r. o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


„Remont stanowiska do malowania detali polegający na wydzieleniu kubaturowym przestrzeni do przygotowania materiałów malarskich i nakładania powłok malarskich wraz z układem filtracyjnym”. więcej...

2018-05-15 14:39:07

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.7.2018.AZ z dnia 11.05.2018r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Budowa namiotu magazynowego o powierzchni około 800 m2 na terenie Zakładu przy ul. Browarnej 71 w Elblągu” więcej...

2018-05-15 13:25:58

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.05.2018r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku danych o projekcie Programu


Projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg - aktualizacja czerwiec 2018r.” więcej...

2018-05-14 13:33:59

OBWIESZCZENIE Nr ROŚ.6220.17.2018.BC z dnia 11.05.2018r.o wszczęciu na wniosek Zakładu Usług Budowlanych „Mytych” Sp. z o.o.postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa budynków wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi oraz miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną i drogową w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka”. więcej...

2018-05-14 13:30:37

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.17.2018.BC z dnia 11.05.2018r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Budowa budynków wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi oraz miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną i drogową w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka”. więcej...

2018-04-09 09:10:59

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.12.2018.BC z dnia 05.04.2018r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy Skład Węgla Sp. z o.o.o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Punkt zbierania odpadów (złomu) zlokalizowany w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 159/3 (obręb 17) przy ul. Rawskiej 23 a i b”. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>