button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-08-05 13:35:22

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr DOŚ.6220.41.2019.BC z dnia 5.08.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa/rozbudowa hali produkcyjnej dla potrzeb realizacji projektu pod nazwą: „wdrożenie nowej technologii zautomatyzowanej produkcji korpusów zbiorników i tłumików przemysłowych ograniczająca korozję międzykrystaliczną i naprężeniową” więcej...

2020-08-04 11:52:10

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6223.9.2020.MS z dnia 28.07.2020r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy Energa Kogeneracja Sp. z o.o. o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego znak: OŚ-PŚ.7222.34.2019 z dnia 17.10.2019r.


Pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Marszałka Woj. W-M znak: OŚ-PŚ.7222.34.2019 z dnia 17.10.2019r. zmienione decyzją Marszałka Woj. W-M decyzją znak: OŚ-PŚ.7222.25.2020 z dnia 22.06.2020r. na prowadzenie instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW znajdującej się w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A więcej...

2020-07-31 09:15:15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.33.2019.BC z dnia 30.07.2020r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce o nr ewidencyjnym 43/2, obręb 286101_1.0032, gmina m. Elbląg”. więcej...

2020-07-17 13:36:52

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr DOŚ.6220.8.2020.AZ z dnia 16.07.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Wdrożenie technologii wytwarzania części zamiennych do turbin parowych metodą odtworzeniową” przy ul. E. Kwiatkowskiego 4 w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 30/2, obręb 2. więcej...

2020-07-15 13:05:31

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.39.2019.AZ z dnia 15.07.2020r. o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:


„Budowa stacji paliw/bazy paliw wraz z infrastrukturą związaną w Elblągu” przy ul. Lotniczej w Elblągu na działce ewidencyjnej nr 38/40 obręb 23 więcej...

2020-07-10 12:02:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.18.2020.AZ z dnia 9.07.2020r. o wystąpieniu do RDOŚ, PPIS i Wód Polskich o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia


„Budowa parkingów naziemnych i indywidualnych garaży podziemnych z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowej przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu na działkach ozn. nr 105/35, 105/50 i 106/3 obr. 0020 Elbląg” więcej...

2020-07-10 11:24:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.18.2020.AZ z dnia 9.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa parkingów naziemnych i indywidualnych garaży podziemnych z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowej przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu na działkach ozn. nr 105/35, 105/50 i 106/3 obr. 0020 Elbląg”. więcej...

2020-07-10 11:12:09

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.18.2020.AZ z dnia 9.07.2020r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Budowa parkingów naziemnych i indywidualnych garaży podziemnych z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowej przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu na działkach ozn. nr 105/35, 105/50 i 106/3 obr. 0020 Elbląg”. więcej...

2020-07-08 10:31:10

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.33.2019.BC z dnia 7.07.2020 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn


„Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce o nr ewidencyjnym 43/2, obręb 286101_1.0032, gmina m. Elbląg”. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>