button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-09-06 12:18:56

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.5.2019.AZ z dnia 4.09.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Realizacja salonu sprzedaży samochodów marki KIA, serwisu, stacji kontroli pojazdów lokalizowanego na działce nr 273 w Elblągu przy Trasie Unii Europejskiej”. więcej...

2019-09-02 15:09:50

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.14.2019.BC z dnia 30.08.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Budowa/rozbudowa hali produkcyjnej dla potrzeb realizacji projektu pod nazwą: „wdrożenie nowej technologii zautomatyzowanej produkcji korpusów zbiorników i tłumików przemysłowych ograniczająca korozję międzykrystaliczną i naprężeniową” więcej...

2019-08-28 14:56:29

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.14.2019.BC z dnia 28.08.2019r. o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia przez firmę ACOUSTICS Sp. z o.o. ul. Michała Rosnowskiego 3, 82-300 Elbląg oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia:


„Budowa/rozbudowa hali produkcyjnej dla potrzeb realizacji projektu pod nazwą: „wdrożenie nowej technologii zautomatyzowanej produkcji korpusów zbiorników i tłumików przemysłowych ograniczająca korozję międzykrystaliczną i naprężeniową” więcej...

2019-07-08 11:40:54

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.15.2019.AZ z dnia 4.07.2019r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy Metal Expert Sp. z o.o. Sp. j. ul. Słomińskiego 5/231, 00-195 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Rozbudowa hali produkcyjnej o cz. IV wraz z budową instalacji do odzysku energii metodą pirolizy odpadów na terenie zakładu Metal Expert Sp. z o.o. Sp.j. przy ul. Kwiatkowskiego 14 w Elblągu”. więcej...

2019-07-04 13:34:17

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.14.2019.BC z dnia 3.07.2019r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmyACOUSTICS Sp. z o.o. ul. Michała Rosnowskiego 3, 82-300 Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Rozbudowa hali produkcyjnej dla potrzeb realizacji projektu pod nazwą: „wdrożenie nowej technologii zautomatyzowanej produkcji korpusów zbiorników i tłumików przemysłowych ograniczająca korozję międzykrystaliczną i naprężeniową” realizowanego przy ul. Michała Rosnowskiego 3 w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 50, obręb 2. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>