button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-01-30 10:11:19

Obwieszczenie Nr ROŚ.6220.38.2018.BC z dnia 28.01.2019r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


"Rozbudowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elblągu przy zbiegu ulic Królewieckiej i Częstochowskiej”. więcej...

2019-01-28 14:06:59

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.36.2018.AZ z dnia 23.01.2019r. o wydaniu postanowienia nakładającego na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia


„Modernizacja części istniejącego budynku na potrzeby produkcji frontów meblowych z lakiernią na dz. Nr 18/7, 18/6 ul. Łęczycka, Elbląg” więcej...

2019-01-18 11:02:08

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji Nr ROŚ.6220.27.2018.BC z dnia 16.01.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą” zlokalizowanego przy ul. Królewieckiej w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 100, obręb 29. więcej...

2019-01-16 09:09:22

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr ROŚ.6220.20.2018.AZ z dnia 15.01.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Przebudowa i rozbudowa stacji paliw E. LECLERC polegająca na budowie nowego zbiornika paliw w I etapie inwestycji oraz budowie budynku obsługi stacji paliw w II etapie inwestycji na działkach nr 880/1 i 885/1 w Elblągu przy ul. Żeromskiego” więcej...

2019-01-07 12:46:29

Obwieszczenie Nr ROŚ.6220.38.2018.BC z dnia 4.01.2018r. o wystąpieniu do organów opiniujących (RDOŚ, PPIS, Wód Polskich) o wydanie opinii w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Rozbudowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elblągu przy zbiegu ulic Królewieckiej i Częstochowskiej”. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>