button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-09-20 09:49:09

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.52.2017.AZ z dnia 19.09.2017r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia


„Budowa infrastruktury terminala przeładunkowego z niezbędnym zapleczem magazynowym, technologią oraz infrastrukturą przynależną. Modernizacja istniejących systemów transportu wewnętrznego do obsługi transportu: samochodowego, kolejowego i barkowego” więcej...

2017-09-20 09:31:20

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.52.2017.AZ z dnia 19.09.2017r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Firmy „Glenport” Sp. z o.o. ul. Portowa 4, 82-300 Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Budowa infrastruktury terminala przeładunkowego z niezbędnym zapleczem magazynowym, technologią oraz infrastrukturą przynależną. Modernizacja istniejących systemów transportu wewnętrznego do obsługi transportu: samochodowego, kolejowego i barkowego”. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>