button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-12-31 10:02:49

Obwieszczenie Nr DOŚ.6220.33.2019.BC z dnia 30.12.2020r. o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Elbląg o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce o nr ewidencyjnym 43/2, obręb 286101_1.0032, gmina m. Elbląg”. więcej...

2020-12-31 09:56:52

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr DOŚ.6220.33.2019.BC z dnia 30.12.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce o nr ewidencyjnym 43/2, obręb 286101_1.0032, gmina m. Elbląg”. więcej...

2020-12-31 08:31:44

Obwieszczenie Nr DOŚ.6220.22.2020.BC z dnia 30.12.2020r. o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Elbląg o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Posadowienie zbiornika na olej napędowy 5m3 na bazie pojazdów przy ul. Orlej 2, 82-300 Elbląg”. więcej...

2020-12-28 09:19:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.31.2020.BC z dnia 24.12.2020r. o wystąpieniu do PPIS, RDOŚ i Wód Polskich o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia


„Zwiększenie potencjału produkcyjnego punktu do zbierania, w tym przeładunku odpadów tzw. surowcowych prowadzonego w Elblągu przez WTÓRMET -PLAST Krzysztof Kurnicki” więcej...

2020-11-17 14:41:56

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.31.2020.BC z dnia 17.11.2020r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku WTÓRMET – PLAST Krzysztof Kurnicki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Zwiększenie potencjału produkcyjnego punktu do zbierania, w tym przeładunku odpadów tzw. surowcowych prowadzonego w Elblągu przez WTÓRMET -PLAST Krzysztof Kurnicki” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>