button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-05-10 14:17:04

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.122.2016.AZ z dnia 09.05.2017r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową i biurową, garażem podziemnym przy ul. Nowowiejskiej na działkach nr ew. 344/3, 344/4, 345, 348 oraz korektą układu drogowego w rejonie ul. Nowowiejskiej na działce nr ew. 344/1 obręb 10, rejonie ul. Pilgrima na działkach nr ew. 347/2, 343/10, 347/1, 349/2, rejonie ul. Królewieckiej 344/2, 588/5 obręb 10, 422 obręb 11, rejonie ul. Bażyńskiego na działce nr ew. 294/5 obręb 10” więcej...

2017-04-14 10:01:21

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.86.2016.AZ z dnia 13.04.2017r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Technologia produkcji wysokojakościowych prozdrowotnych wyrobów cukierniczych o podwyższonej wartości odżywczej”. więcej...

2017-04-10 14:22:49

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6341.10.2017.EW z dnia 10.04.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


na odprowadzanie wód opadowych do rowu melioracyjnego RM9 zlokalizowanego w pasie drogowym na działce ewidencyjnej Nr 532 więcej...

2017-03-27 10:57:21

Obwieszeczenie Prezydenta Miasta Elbląg ROŚ.6131.43.2017.NŚ z dnia 24.03.2017 r. w sprawie r.


wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Płk. Dąbka 94 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 177/3, obręb 11. więcej...

2017-03-27 07:46:41

Obwieszczenie z dnia 23.03.2017 r. Nr ROŚ.6341.8.2017.EW Prezydenta Miasta Elbląg o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej wraz z rurociągiem doprowadzającym wodę do zabudowań leśniczówki zlokalizowanej na terenie działki nr 346/3, obręb 7 przy ul. Chrobrego 45 w Elblągu więcej...

2017-03-24 11:56:40

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dn. 23.03.2017r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku danych o decyzji nr ROŚ.6220.123.2016.AD2 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Rozszerzenie funkcjonalności instalacji waloryzacji odpadów o innowacyjną technologię przygotowywania wsadu oraz nowatorski układ kogeneracji” więcej...

2017-03-24 11:36:29

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.03.2017r. o wydaniu postanowienia podejmującego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Technologia produkcji wysokojakościowych prozdrowotnych wyrobów cukierniczych o podwyższonej wartości odżywczej” więcej...

2017-03-24 10:15:31

Informacja Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 21.03.2017r.o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu odstępującym od obowiązku przeprowadzenia przez Nordic Property Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia


„Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową i biurową, garażem podziemnym przy ul. Nowowiejskiej na działkach nr ew. 344/3, 344/4, 345, 348 oraz korektą układu drogowego w rejonie ul. Nowowiejskiej na działce nr ew. 344/1 obręb 10, rejonie ul. Pilgrima na działkach nr ew. 347/2, 343/10, 347/1, 349/2, rejonie ul. Królewieckiej 344/2, 588/5 obręb 10, 422 obręb 11, rejonie ul. Bażyńskiego na działce nr ew. 294/5 obręb 10” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>