button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-11-14 11:26:00

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr ROŚ.6220.12.2018.BC z dnia 13.11.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Punkt zbierania odpadów (złomu) zlokalizowany w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 159/3 (obręb 17) przy ul. Rawskiej 23 a i b”. więcej...

2018-11-14 08:53:46

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.36.2018.AZ z dnia 8.11.2018r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Pana Łukasza Szymczak o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Modernizacja części istniejącego budynku na potrzeby produkcji frontów meblowych z lakiernią na dz. Nr 18/7, 18/6 ul. Łęczycka, Elbląg”. więcej...

2018-11-13 09:48:44

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.37.2018.BC z dnia 8.11.2018r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy firmy LUPUS FABRYKA MEBLI Sp. z o.o. ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Budowa hali magazynowej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz uruchomienie nowoczesnej jednostki grzewczej na paliwo stałe” przy ul. Skrzydlatej 28 w Elblągu, na działkach ewidencyjnych nr 242/3, 242/1, 256/1 oraz 262/2, obręb 22. więcej...

2018-10-30 12:54:00

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji Nr ROŚ.6220.25.2018.BC z dnia 29.10.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Montaż stalowej wiaty otwartej o powierzchni około 212 m2 do magazynowania palet drewnianych”. więcej...

2018-10-05 11:59:48

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.33.2018.AZ z dnia 3.10.2018r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Elbląg Radomska w celu przyłączenia FW Dzierzgoń-Stary Targ”. więcej...

2018-09-21 08:55:52

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.9.2018.AZ z dnia 13.09.2018r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Budowa naziemnych zbiorników paliwa wraz z instalacją technologiczną na terenie bazy autobusowej przy ul. Lotniczej 4A w Elblągu”. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>