button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2006-03-10 08:54:41

I N F O R M A C J A


Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Elblągu postanowieniem z dnia 07.11.2005 r. zarządził likwidację Stowarzyszenia Miłośników Starych Samochodów „Garbus Klub” z siedzibą w Elblągu oraz wyznaczył likwidatora w/w Stowarzyszenia. więcej...

2006-01-23 08:25:46

Informacja


o poborze w 2006 r. więcej...

2006-01-04 10:30:46

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


dot. obowiązku wymiany „starych” dowodów osobistych w 2006 roku więcej...

2005-12-16 11:36:30

INFORMACJA


dot. ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 z późn. zm.) więcej...

2005-10-19 15:21:12

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie transportu wyborców niepełnosprawnych w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r. więcej...

2005-10-19 15:18:05

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie wydłużenia wszystkich kursów do Próchnika i zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii nr 12 w dniu II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przypadającej na dzień 23 października 2005 r. więcej...

2005-10-19 15:13:39

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


o rozpoczęciu prac obwodowych komisji wyborczych w II turze wyborów Prezydenta RP więcej...

2005-10-04 15:00:07

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


o zwiększeniu częstotliwości kursowania autobusów linii nr 12 w dzień wyborów Prezydenta RP więcej...

2005-10-04 14:26:30

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


o rozpoczęciu prac komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP więcej...

2005-09-21 09:38:27

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie transportu wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. więcej...

2005-09-21 09:29:45

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie wydłużenia wszystkich kursów do Próchnika i zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii nr 12 w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. więcej...

2005-09-21 09:20:27

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2005-09-21 09:12:38

Informacja


o godzinach rozpoczęcia pracy przez komisje wyborcze więcej...

2005-09-12 11:33:56

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie dopisywania się do spisu wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej...

2005-09-12 11:25:00

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. więcej...

2005-09-08 13:59:04

Informacja


o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców więcej...

2005-08-29 15:20:37

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. więcej...

2005-08-29 10:53:44

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25.09.2005 r. więcej...

2005-08-25 09:43:58

Informacja Prezydenta Miata Elbląg


w sprawie dopisania się do spisu wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP więcej...

2005-06-22 13:06:47

INFORMACJA Prezydenta Miasta Elbląg


w sprawie zmian w podziale miasta Elbląga na stałe obwody głosowania więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |