button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-01-31 14:13:45

Informacja - umorzenia


Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) podaje się do wiadomości, że w IV kwartale 2017r. Prezydent Miasta Elbląg postanowił o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych, z tytułu:

  • opłaty za pobyt w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu  umorzono -  80 dłużnikom na kwotę 99 425,00 zł i rozłożeniu na raty 3 dłużnikom na kwotę 520,00 zł;
  • opłaty dodatkowej za parkowanie – 100,00zł należność główna i 23,20zł koszty upomnienia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 31.01.2018 13:13
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 303

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował