button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2012-01-13 08:39:32

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO


za okres od dnia 01 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. więcej...

2011-12-21 13:04:58

Obwieszczenie


więcej...

2011-11-03 13:44:06

Obwieszczenie z dnia 26.10.2011 r.


Budowa wału przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg od km 12+925 do mostu kolejowego linii Malbork-Braniewo (13+135) więcej...

2011-11-03 13:40:29

Obwieszczenia z dnia 21.10.2011 r.


Przebudowa prawego wału rzeki Elbląg na odcinku ujście rzeki Dynówki- granica Missta Elbląg więcej...

2011-08-04 09:45:10

Informacja z dnia 03.08.2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Ø 0,30 m do rzeki Kumieli w km 3+540 (działka ewidencyjna nr 52, obręb 18) oraz na odprowadzanie wód opadowych w ilości 24 l/s (podczas opadu deszczu o natężeniu 131 l/s x ha) z proj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przyległym terenem usytuowanym przy ul. Traugutta dz. nr 34/2, 5/96 w Elblągu. więcej...

2010-10-21 10:53:27

Sylwester 2010


Urząd Miejski w Elblągu zaprasza stowarzyszenia, firmy oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na „ Opracowanie autorskiego scenariusza imprezy pn. Sylwester 2010 r.” więcej...

2010-07-05 09:58:04

Informacja Prezydenta Miasta


dotyczy konsultacji społecznych dla "Strategii Rozwoju Elbląga do 2020 r." wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko... " więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |