button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-11-14 12:00:37

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Przebudowa wałów rzeki Fiszewki więcej...

2013-07-09 10:10:58

Uwaga ważna informacja


więcej...

2013-03-21 14:46:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg


o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji d/s referendum oraz o lakalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych więcej...

2013-03-20 08:50:27

Informacja z dn. 15.03.2013r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o wniosku STOKOTA sp. z o.o. ul. Niska 2, 82-300 Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Rozbudowa powierzchni produkcyjnej wraz z rozszerzeniem zakresu produkcji o procesy malowania wraz z przygotowaniem powierzchni oraz zautomatyzowanego spawania ( robot spawalniczy) w Stokota Sp. z o.o. Zakład w Elblągu” więcej...

2012-01-13 08:39:32

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO


za okres od dnia 01 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. więcej...

2011-12-21 13:04:58

Obwieszczenie


więcej...

2011-11-03 13:44:06

Obwieszczenie z dnia 26.10.2011 r.


Budowa wału przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg od km 12+925 do mostu kolejowego linii Malbork-Braniewo (13+135) więcej...

2011-11-03 13:40:29

Obwieszczenia z dnia 21.10.2011 r.


Przebudowa prawego wału rzeki Elbląg na odcinku ujście rzeki Dynówki- granica Missta Elbląg więcej...

2011-08-04 09:45:10

Informacja z dnia 03.08.2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Ø 0,30 m do rzeki Kumieli w km 3+540 (działka ewidencyjna nr 52, obręb 18) oraz na odprowadzanie wód opadowych w ilości 24 l/s (podczas opadu deszczu o natężeniu 131 l/s x ha) z proj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przyległym terenem usytuowanym przy ul. Traugutta dz. nr 34/2, 5/96 w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |