button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-05-22 09:01:14

Prezydent Miasta Elbląg zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:


1. Dane dotyczące wykonania budżetu Miasta Elbląg za rok 2017, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń – załącznik Nr 1

2. Dane dotyczące wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – załącznik Nr 2.

3. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono w 2017 r. pomocy publicznej – załącznik Nr 3.

4. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2017 r. – załącznik Nr 4 i 4(2).

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik info BIP 2017-pismo przewodnie.pdf 2018-05-22 09:01:41 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 1.pdf 2018-05-22 09:01:49 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 2.pdf 2018-05-22 09:01:54 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 3.pdf 2018-05-22 09:02:03 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 4.pdf 2018-05-22 09:02:14 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 4 (2).pdf 2018-05-22 09:05:05 Kownacki Marcin Jacek
załącznik pismo przewodnie + załącznik Nr 1.doc 2018-05-22 09:07:21 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 2.docx 2018-05-22 09:07:28 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 3.xls 2018-05-22 09:07:32 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 4.ods 2018-05-22 09:07:37 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 4(2).xls 2018-05-22 09:07:40 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 22.05.2018 08:01
Data aktualizacji: 22.05.2018 08:06
Liczba wyświetleń: 203

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Prezydent Miasta Elbląg zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości: 22.05.2018 08:01 Marcin Jacek Kownacki