button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-10-15 16:06:54

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 ze zm.) podaje się do wiadomości, że w III kwartale 2019 r. Prezydent Miasta Elbląg postanowił o umorzeniu i  rozłożeniu na raty  niepodatkowych  należności budżetowych, z tytułu:

  • opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania – 61,60 zł, w tym należność główna 50,00 zł, koszty upomnienia 11,60 zł;
  • umorzenia z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty za zakup nieruchomości – kwota: 8 645,36 zł, w tym należność główna 8 627,94 zł oraz 17,42 zł odsetki;
  • opłaty za pobyt w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu umorzono – 124 dłużnikom na kwotę 107 807,80 zł;
  • należności z tytułu spłaty zobowiązań Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu – umorzono kwotę 85 541,11 zł;
  • MOPS - opłaty za pobyt w DPS w Elblągu i usług opiekuńczych  umorzono -  22 dłużnikom na kwotę 1 648 zł.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 15.10.2019 15:06
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 119

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował