button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-05-28 13:07:50

Prezydent Miasta Elbląg zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 tj.) podaje do publicznej wiadomości:


  1. Dane dotyczące wykonania budżetu Miasta Elbląg za rok 2018, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem, których gwarancje i poręczenia dotyczą – załącznik Nr 1.

 

  1. Dane dotyczące wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – załącznik Nr 2.

 

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono w 2018 r. pomocy publicznej – załącznik Nr 3.

 

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2018 r. –
    załącznik Nr 4

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik pismo przewodnie.docx 2019-05-28 13:11:14 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Pismo przewodnie.pdf 2019-05-28 13:11:28 Kownacki Marcin Jacek
załącznik Załącznik Nr 1.docx 2019-05-28 13:11:35 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 1.pdf 2019-05-28 13:11:41 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 2.docx 2019-05-28 13:11:48 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 2.pdf 2019-05-28 13:11:56 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 3.pdf 2019-05-28 13:14:27 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 3.xls 2019-05-28 13:14:27 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 4-PiO.pdf 2019-05-28 13:14:40 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 4-PiO.xls 2019-05-28 13:14:44 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 4-RB.pdf 2019-05-28 13:15:15 Kownacki Marcin Jacek
załącznik załącznik nr 4-RB.xlsx 2019-05-28 13:16:14 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 28.05.2019 12:07
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 145

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował