button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-04-09 16:18:37

Informacja - umorzenia


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) podaje się do wiadomości, że w I kwartale 2019 r. Prezydent Miasta Elbląga postanowił o umorzeniu i  rozłożeniu na raty  niepodatkowych  należności budżetowych,
z tytułu:

  • opłaty za pobyt w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu  umorzono -  139 dłużnikom na kwotę 133 170,15 zł i rozłożono na raty 4 dłużnikom na kwotę  3 200,00 zł
  • opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Elblągu – rozłożono na 27 rat – 1 dłużnikowi – kwotę 408 zł
  • 50% odsetek naliczonych od zaległości z tytułu bezumownego użytkowania gruntu w Elblągu przy Placu Dworcowym w kwocie 4.853,43zł – Jadwiga Jęczeń

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 09.04.2019 15:18
Data aktualizacji: 19.04.2019 11:21
Liczba wyświetleń: 188

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja - umorzenia 09.04.2019 15:18 Marcin Jacek Kownacki