button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-01-02 14:33:49

Uchwała Nr IX/291/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg więcej...

2020-01-02 14:33:04

Uchwała Nr IX/287/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga więcej...

2020-01-02 14:32:12

Uchwała Nr IX/283/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. więcej...

2020-01-02 14:31:17

Uchwała Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 więcej...

2020-01-02 14:29:45

Uchwała Nr IX/276/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 więcej...

2020-01-02 14:28:50

Uchwała Nr IX/275/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 więcej...

2019-12-03 12:07:16

Uchwała Nr VIII/264/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody o Nr: 236/1996, 198/1968, 52/1988 z terenu Gminy Miasto Elbląg więcej...

2019-12-03 12:06:20

Uchwała Nr VIII/258/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na południe od ulicy Nowodworskiej w Elblągu więcej...

2019-12-03 12:02:50

Uchwała Nr VIII/257/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zajezdni tramwajowej przy ulicy Browarnej w Elblągu. więcej...

2019-12-03 12:01:57

Uchwała Nr VIII/255/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu więcej...

2019-12-03 12:01:24

Uchwała Nr VIII/254/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi więcej...

2019-12-03 12:00:29

Uchwała Nr VIII/253/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


zmieniająca Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Elblągu więcej...

2019-12-03 11:59:48

Uchwała Nr VIII/252/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


zmieniająca Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Elblągu więcej...

2019-12-03 11:59:06

Uchwała Nr VIII/251/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


zmieniająca Statut Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 w Elblągu więcej...

2019-12-03 11:58:25

Uchwała Nr VIII/250/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie reorganizacji Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Elblągu oraz zapewnienia wspólnej obsługi dla placówek opiekuńczo – wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Elbląg więcej...

2019-12-03 11:57:38

Uchwała Nr VIII/249/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


zmieniająca statut Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu więcej...

2019-12-03 11:52:35

Uchwała Nr VIII/248/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu ze struktur Domu Pomocy Społecznej przy Pułaskiego 1c w Elblągu i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Elbląg pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu więcej...

2019-12-03 11:51:43

Uchwała Nr VIII/246/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2019-12-03 11:50:55

Uchwała Nr VIII/245/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Elbląga więcej...

2019-12-03 11:50:07

Uchwała Nr VIII/244/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |