button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-07-05 10:31:16

Uchwała Nr VI/176/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu, od dnia 1 września 2019 roku więcej...

2019-07-05 10:30:17

Uchwała Nr VI/175/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku więcej...

2019-07-05 10:28:56

Uchwała Nr VI/164/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Elbląg w spółkach więcej...

2019-07-05 10:27:57

Uchwała Nr VI/157/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


zmieniająca Statut Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2019-07-05 10:26:40

Uchwała Nr VI/153/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 więcej...

2019-07-05 10:25:33

Uchwała Nr VI/152/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 więcej...

2019-07-05 10:06:41

Uchwała Nr VI/148/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2018 więcej...

2019-05-07 09:25:12

Uchwała Nr III/75/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie użyczenia nieruchomości położonych w Elblągu przy ul. Brzeskiej 41, Krakusa 25 i przy ul. Mazurskiej Miejskiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "CONCORDIA" więcej...

2019-04-19 10:02:48

Uchwała Nr V/145/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


zmieniająca Uchwałę Nr VIII/145/2003 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga i nadania jej statutu więcej...

2019-04-19 09:59:47

Uchwała Nr V/143/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do burs szkolnych i internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg więcej...

2019-04-19 09:55:18

Uchwała Nr V/142/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat więcej...

2019-04-19 09:51:03

Uchwała Nr V/140/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elblag więcej...

2019-04-19 09:49:26

Uchwała Nr V/137/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych więcej...

2019-04-19 09:48:24

Uchwała Nr V/136/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu więcej...

2019-04-19 09:45:41

Uchwała Nr V/131/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie nadania nazwy nowemu placowi w mieście Elblągu więcej...

2019-04-19 09:39:06

Uchwała Nr V/129/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląg więcej...

2019-04-19 09:36:05

Uchwała Nr V/128/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie powołania Elbląskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu więcej...

2019-04-19 09:34:52

Uchwała Nr V/125/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 więcej...

2019-04-19 09:32:58

Uchwała Nr V/123/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 więcej...

2019-03-29 11:17:17

Uchwała Nr IV/113/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu więcej...

1 | 2 |