button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2015-04-28 14:36:43

Uchwała numer III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 więcej...

2014-11-17 09:01:53

Uchwała numer XXXII/948/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody więcej...

2014-11-17 09:00:59

Uchwała numer XXXII/947/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Próchnik w Elblągu - część A więcej...

2014-11-17 08:55:28

Uchwała numer XXXII/937/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 więcej...

2014-11-17 08:52:43

Uchwała numer XXXII/935/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 więcej...

2014-10-15 11:34:01

Uchwała numer XXXI/933/2014 z dnia 30 września 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 więcej...

2014-10-15 11:33:41

Uchwała numer XXXI/931/2014 z dnia 30 września 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 więcej...

2014-10-15 11:32:53

Uchwała numer XXXI/929/2014 z dnia 30 września 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 więcej...

2014-10-15 11:32:33

Uchwała numer XXXI/908/2014 z dnia 30 września 2014 r.


w sprawie utworzenia na terenie miasta Elbląg odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Elblągu i Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz dla wyborów Prezydenta Miasta Elbląg zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-15 11:31:47

Uchwała numer XXXI/907/2014 z dnia 30 września 2014 r.


w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Elblągu więcej...

2014-10-15 11:31:20

Uchwała numer XXXI/906/2014 z dnia 30 września 2014 r.


w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg więcej...

2014-10-15 11:31:00

Uchwała numer XXXI/905/2014 z dnia 30 września 2014 r.


w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej więcej...

2014-10-15 11:29:54

Uchwała numer XXXI/904/2014 z dnia 30 września 2014 r.


w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga więcej...

2014-10-15 11:26:22

Uchwała numer XXXI/903/2014 z dnia 30 września 2014 r.


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg więcej...

2014-10-15 11:24:47

Uchwała numer XXXI/902/2014 z dnia 30 września 2014 r.


w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Elbląg oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych więcej...

2014-10-15 11:23:16

Uchwała numer XXXI/901/2014 z dnia 30 września 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 więcej...

2014-08-14 10:21:42

Uchwała numer XXXA/898/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.


W sprawie zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Elblągu Nr XVII/462/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Elbląga na stałe obwody głosowania więcej...

2014-08-14 10:20:00

Uchwała numer XXXA/897/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 więcej...

2014-07-17 13:23:02

Uchwała numer XXX/889/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg więcej...

2014-07-09 09:18:41

Uchwała numer XXX/888/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.


zmieniająca uchwałę nr XXVII/763/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką zakończonego egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną w celu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką więcej...

1 | 2 | 3 |