button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-05-21 12:26:57

Uchwała Nr XXXIV/718/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu więcej...

2018-05-21 12:24:13

Uchwała Nr XXXIV/711/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląg więcej...

2018-05-21 12:21:28

Uchwała Nr XXXIV/709/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 więcej...

2018-04-23 11:21:08

Uchwała Nr XXXIII/697/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka-Południe w Elblągu więcej...

2018-04-23 11:18:45

Uchwała Nr XXXIII/689/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących więcej...

2018-04-23 11:17:37

Uchwała Nr XXXIII/685/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie podziału miasta Elbląga na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2018-04-23 11:14:42

Uchwała Nr XXXIII/686/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie podziału miasta Elbląga na stałe obwody głosowania więcej...

2018-04-23 11:13:35

Uchwała Nr XXXIII/687/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2018 r. więcej...

2018-04-23 11:12:19

Uchwała Nr XXXIII/681/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu więcej...

2018-04-23 11:11:19

Uchwała Nr XXXIII/680/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


zmieniająca Statut Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2018-04-23 11:10:10

Uchwała Nr XXXIII/678/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie ustanowienia, trybu i zasad przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Gminy Miasto Elbląg więcej...

2018-04-23 11:09:01

Uchwała Nr XXXIII/676/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat więcej...

2018-04-23 11:07:47

Uchwała Nr XXXIII/675/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu więcej...

2018-04-23 11:06:06

Uchwała Nr XXXIII/673/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na obszarze Gminy Miasta Elbląg więcej...

2018-04-23 11:01:05

Uchwała Nr XXXIII/671/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 więcej...

1 |