button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-08-21 11:50:10

Uchwała Nr XX/543/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujacych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących więcej...

2013-08-21 11:47:02

Uchwała Nr XX/542/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie nadania Statutu Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Elblągu więcej...

2013-08-21 11:45:18

Uchwała Nr XX/537/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg więcej...

2013-08-21 11:37:37

Uchwała Nr XX/534/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe więcej...

2013-08-21 11:34:43

Uchwała Nr XX/527/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta w Elblagu przy ul. Nowodworskiej 49 więcej...

2013-08-21 11:29:45

Uchwała Nr XX/521/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013 więcej...

2013-08-20 14:09:56

Uchwała Nr XIX/516/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r.


W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2013-08-20 13:51:18

Uchwała Nr XIX/515/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r.


W sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory więcej...

2013-08-20 13:49:35

Uchwała Nr XIX/514/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r.


W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne więcej...

2013-08-20 13:46:29

Uchwała Nr XIX/504/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r.


W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy przy południowym fragmencie ulicy Fryderyka Chopina - zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernika w Elblągu więcej...

2013-08-20 13:42:39

Uchwała Nr XIX/502/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r.


W sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w garnicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących więcej...

2013-08-20 13:37:14

Uchwała Nr XIX/501/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r.


W sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2020" więcej...

2013-08-20 13:34:09

Uchwała Nr XIX/500/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r.


W sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków więcej...

2013-08-20 13:31:11

Uchwała Nr XIX/499/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r.


W sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso więcej...

2013-08-20 13:28:02

Uchwała Nr XIX/498/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2012 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujacych na terenie miasta Elbląga więcej...

2013-08-20 13:11:27

Uchwała Nr XVIII/490/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 października 2012 r.


W sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Elbląg w spółkach więcej...

2013-08-20 13:08:57

Uchwała Nr XVIII/489/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 października 2012 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Elbląski Park Technologiczny" więcej...

2013-08-20 13:06:39

Uchwała Nr XVIII/488/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 października 2012 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Centrum Sportowo-Biznesowe" w Elblągu więcej...

2013-08-20 13:02:40

Uchwała Nr XVIII/487/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 października 2012 r.


W sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej więcej...

2013-08-20 12:59:15

Uchwała Nr XVIII/486/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 października 2012 r.


W sprawie okreslenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Elbląg więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |