button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-02-23 13:37:38

Uchwała Nr XXIV/461/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 lutego 2017 roku


W sprawie zmiany Statutu Miasta Elbląg. więcej...

2017-02-23 13:35:25

Uchwała Nr XXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 lutego 2017 roku


W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. więcej...

2017-02-23 13:31:33

Uchwała NR XXIII/446/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 26 stycznia 2017 roku


Zmieniająca statut Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. więcej...

2017-02-23 13:29:34

Uchwała NR XXIII/445/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 26 stycznia 2017 roku


Zmieniająca statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu. więcej...

2017-02-23 08:19:40

Uchwała Nr XXIII/444/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 stycznia 2017 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg. więcej...

1 |