button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-01-09 14:41:49

Uchwała Nr XXVII/782/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


Zmieniajaca uchwałę w sparwie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat więcej...

2014-01-09 14:37:22

Uchwała Nr XXVII/781/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/674/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sparwie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących więcej...

2014-01-09 14:33:17

Uchwała Nr XXVII/776/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elblaga na lata 2012-2020" więcej...

2014-01-09 14:31:22

Uchwała Nr XXVII/766/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu - zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg-Zdrój w Elblągu więcej...

2014-01-09 14:28:27

Uchwała Nr XXVII/765/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy na narożniku ulic Sarych Szeregów i Alei Odrodzenia - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Modrzewiny - Południowy-Zachód w Elblagu więcej...

2014-01-09 14:25:28

Uchwała Nr XXVII/764/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


W sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia w Elblągu więcej...

2014-01-09 14:23:22

Uchwała Nr XXVII/763/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


W sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką zakończonego egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną w celu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką więcej...

2014-01-09 14:18:30

Uchwała Nr XXVII/761/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie zmian Statutu jednostki budżetowej Gminy Miasta Elbląg - Elblaskiego Parku Technologicznego w Elblagu przy ul. Stanisława Sulimy 1 więcej...

2014-01-09 14:11:20

Uchwała Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


W sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 więcej...

2013-11-29 09:36:45

Uchwała Nr XXVI/734/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej Gminy Miasta Elbląg - Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu, przy ul. Stanisława Sulimy 1. więcej...

2013-11-29 09:33:02

Uchwała Nr XXVI/721/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r.


W sprawie określenia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg". więcej...

2013-11-29 09:30:54

Uchwała Nr XXVI/716/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r.


W sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących więcej...

2013-11-29 09:27:08

Uchwała Nr XXVI/714/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r.


W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Królewieckiej, między ulicami Marymoncką a osiedlem Dąbrowa w Elblągu więcej...

2013-11-29 09:24:29

Uchwała Nr XXVI/706/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień inagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniajacym się w działalności sportowej więcej...

2013-11-28 15:10:41

Uchwała Nr XXVI/705/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r.


W sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiagnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym więcej...

2013-11-28 15:06:56

Uchwała Nr XXVI/699/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r.


W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Miasto Elbląg oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych więcej...

2013-11-28 14:52:16

Uchwała Nr XXVI/698/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r.


W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg więcej...

2013-11-28 14:31:57

Uchwała Nr XXVI/697/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r.


W sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg więcej...

2013-10-02 11:24:58

Uchwała Nr XXV/686/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 września 2013 r.


W sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Elbląg w spółkach więcej...

2013-09-16 09:42:39

Uchwała Nr XXIV/675/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r.


W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg więcej...

1 | 2 | 3 |