button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2005-09-22 12:54:14

DRUK Nr 23/XXIV


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów. więcej...

2005-09-22 12:52:23

DRUK Nr 22/XXIV


w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu. więcej...

2005-09-22 12:49:36

DRUK Nr 21/XXIV


w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu. więcej...

2005-09-22 12:37:06

DRUK Nr 18/XXIV


w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Podstrefy Elbląg Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej więcej...

2005-09-22 12:33:17

DRUK Nr 16A/XXIV


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Warmiń-sko-Mazurskim umowy zamiany nieruchomości. więcej...

2005-09-22 12:32:05

DRUK Nr 16/XXIV


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul.Winnej 12-15 więcej...

2005-09-22 12:28:42

DRUK Nr 15/XXIV


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości grunto-wej położonej w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej 129-131 więcej...

2005-09-22 12:02:32

DRUK Nr 13/XXIV


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul.Akacjowej 21-27 więcej...

2005-09-22 11:57:05

DRUK Nr 11/XXIV


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul.Kowalskiej więcej...

2005-09-22 11:54:25

DRUK Nr 12/XXIV


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul.Akacjowej więcej...

2005-09-22 10:57:06

DRUK Nr 10/XXIV


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy zbiegu ulic Kowalskiej i Stary Rynek więcej...

2005-09-22 10:52:59

DRUK Nr 9/XXIV


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul.Fabrycznej 5 więcej...

2005-09-22 10:44:03

DRUK Nr 8A/XXIV


zmieniająca uchwałę Nr XXIII/536/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu: rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej". więcej...

2005-09-22 10:42:14

DRUK Nr 8/XXIV


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/409/2004 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 października 2004 r. w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zarząd Portu Morskiego Elbląg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej...

2005-09-22 10:37:44

DRUK Nr 7/XXIV


w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Program stypendialny - wyrównywanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga". więcej...

2005-09-22 10:22:43

DRUK Nr 6/XXIV


w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Pomoc stypendialna dla młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich w ponadgimnazjalnych szkołach Elbląga". więcej...

2005-09-22 10:07:13

DRUK Nr 5/XXIV


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2005r. więcej...

2005-09-22 10:04:51

DRUK Nr 4A/XXIV


w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury w Elblągu na lata 2005 – 2013. więcej...

2005-09-22 10:00:40

DRUK Nr 2/XXIV


w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Elbląga na lata 2004 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” więcej...

2005-06-15 09:06:40

DRUK Nr 60/XXIII


w sprawie przystąpienia miasta do Elbląskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |