button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2010-12-21 13:49:25

Druk Nr 2/II


w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Miasta Elbląg. więcej...

2010-12-21 12:21:36

Druk Nr 1/II


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2010r. więcej...

2010-10-25 11:46:25

DRUK Nr 3/XXXI


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg więcej...

2010-09-13 12:36:36

DRUK Nr 34D/XXX


w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu”, w jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu” i nadania statutu jednostce więcej...

2010-09-13 12:35:33

DRUK Nr 34/XXX


w sprawie : utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych więcej...

2010-09-13 12:33:37

DRUK Nr 2A/XXX


w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu więcej...

2010-09-10 12:23:03

DRUK Nr 3A/XXX


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2010r. więcej...

2010-09-10 12:13:31

DRUK Nr 3/XXX


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2010r. więcej...

2010-06-14 14:38:28

Druk Nr 6/XXIX


w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej więcej...

2010-06-14 14:37:21

Druk Nr 5/XXIX


zmieniająca uchwałę V/33/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg więcej...

2010-06-14 14:35:39

Druk Nr 4/XXIX


zmieniająca uchwałę Nr XX/407/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg więcej...

2010-06-14 14:34:11

Druk Nr 3/XXIX


zmieniająca uchwałę Nr XX/408/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg więcej...

2010-06-14 14:32:05

Druk Nr 2/XXIX


zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/595/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Elbląg oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych więcej...

2010-06-14 14:15:31

Druk Nr 1A/XXIX


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2010r. więcej...

2010-06-14 14:08:41

Druk Nr 1/XXIX


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2010r. więcej...

2010-04-12 10:41:11

Druk nr 18a / XXVIII


zmieniająca uchwałę Nr XX/413/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia, trybu i zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Elbląg, Nagrody Artystycznej Prezydenta Elbląga, Nagrody „Wydarzenie Roku”, Nagrody „Kreator Kultury” więcej...

2010-04-06 13:56:48

Druk Nr 12/XXVIII


Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Elbląg oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych więcej...

2010-04-06 13:51:33

Druk Nr 1 /XXVIII


Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2009. więcej...

2010-03-04 14:36:12

Druk Nr 1/XXVII


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2010r. więcej...

2010-03-03 10:36:15

Druk 6/XXVII


w sprawie określenia zadań Gminy Miasta Elbląg finansowanych w 2010 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więcej...

1 |