button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2009-11-13 14:29:25

Druk nr 8/XXIV


Projekt Uchwały w sprawie zmiany statutu Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida więcej...

2009-08-31 08:09:07

DRUK NR 5/XXIII


w sprawie zaciągnięcia kredytu na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. więcej...

2009-08-31 08:04:20

DRUK NR 4/XXIII


w sprawie ustanowienia rejestrowego zastawu sądowego na udziałach Gminy Miasta Elbląg więcej...

2009-08-31 07:46:44

Druk Nr 3/XXIII


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2009r. więcej...

2009-04-30 09:09:57

DRUK NR 8A/XXI


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2009r. więcej...

2009-04-30 07:54:31

Druk Nr 8/XXI


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2009r. więcej...

2009-03-19 09:17:51

DRUK NR 4A/XX


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2009r. więcej...

2009-03-18 15:07:53

DRUK NR 4/XX


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2009r. więcej...

2009-03-17 11:50:40

Druk Nr 7/XX


w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg więcej...

2009-03-17 11:44:37

Druk Nr 6/XX


w sprawie programu pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg więcej...

2009-03-17 11:35:27

Druk 5/XX


w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II więcej...

2009-03-13 13:21:39

Druk Nr 13/XX


w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków więcej...

2009-03-13 12:52:39

Druk Nr 12/XX


Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia trybu i zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Elbląg, Nagrody Artystycznej Prezydenta Elbląga, Nagrody "Wydarzenie Roku", Nagrody "Kreator Kultury" więcej...

2009-03-11 08:20:25

DRUK NR 18/XX


w sprawie przyjęcia więcej...

2009-03-06 14:12:18

DRUK 19/XX


w sprawie określenia zadań Gminy Miasta Elbląg finansowanych w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więcej...

2009-02-26 21:03:12

DRUK NR 15/XX


w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Elbląg do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. więcej...

2009-02-24 13:38:05

Druk Nr 8/XX


w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi powiatowej - ul. Gen. Grota Roweckiego w Elblągu wraz z jej układem komunikacyjnym". więcej...

1 |