button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2011-11-10 09:55:53

Druk 4B/X


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga więcej...

2011-11-08 10:05:18

Druk 6/X


w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. więcej...

2011-10-27 13:38:15

Druk Nr 10/IX


w sprawie opłaty targowej oraz sposobu jej poboru więcej...

2011-10-24 09:10:34

Druk Nr 10A/IX


w sprawie stawek podatku od środków transportowych więcej...

2011-10-17 10:00:25

Druk Nr 9/IX


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga więcej...

2011-10-17 09:57:40

Druk Nr 8/IX


w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga więcej...

2011-10-13 09:15:25

Druk 14/IX


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Elbląg do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej. więcej...

2011-08-17 18:29:26

Druk nr 17/VIII


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Elblągu więcej...

2011-06-17 11:08:21

Druk Nr 8/VII


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2011r. więcej...

2011-06-17 11:06:20

Druk Nr 2/VII


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2010. więcej...

2011-04-29 08:32:04

Druk Nr 7bV


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Elbląska Orkiestra Kameralna więcej...

2011-04-29 08:30:23

Druk Nr 7aV


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg więcej...

2011-04-13 08:44:17

Druk Nr 7/V


w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Elbląga” więcej...

2011-03-18 12:27:50

Druk Nr 3A/IV


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2011r. więcej...

2011-03-16 13:36:28

Druk Nr


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania związanego z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, tj. „Jubileuszowej 10.Elbląskiej Wiosny Teatralnej” więcej...

2011-03-16 13:27:49

Druk Nr 6/IV


w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg więcej...

2011-03-16 13:24:57

Druk Nr 5/IV


uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Elbląska Orkiestra Kameralna. więcej...

2011-03-10 13:54:29

Druk Nr 3/IV


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2011r. więcej...

2011-02-04 08:57:18

Druk Nr 7/III


w sprawie nadania nazwy „Lodowisko HELENA imienia Heleny Pilejczyk” krytemu lodowisku w Elblągu przy ulicy Karowej 1. więcej...

1 |