button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2008-12-16 10:45:31

Druk 3/XIX


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2008r. więcej...

2008-11-19 09:23:56

DRUK 1A/XVIII


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2008r. więcej...

2008-11-19 09:01:05

DRUK NR 5/XVIII


w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu na częściowe pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek więcej...

2008-11-19 08:50:35

DRUK NR 1/XVIII


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2008r. więcej...

2008-11-07 08:48:20

Druk Nr 6/XVIII


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do prowadzenia przez Gminę -Miasto Elbląg zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należących do właściwości administracji rządowej więcej...

2008-10-20 10:59:04

Druk Nr 2 /XVII


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2008r. więcej...

2008-10-15 09:46:12

Druk Nr 5/XVII


w sprawie udzielenia w 2008 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga więcej...

2008-10-14 11:25:03

DRUK NR 10a/XVII


UCHWAŁA Nr ...RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia.......... w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Elbląskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Elblągu więcej...

2008-10-10 09:38:16

DRUK NR 7/XVII


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Elbląga na 2008 rok. więcej...

2008-10-10 09:30:06

DRUK NR 6/XVII


zmieniająca uchwałę Nr XIV/262/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zadań Gminy Miasta Elbląg finansowanych w 2008 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więcej...

2008-10-08 10:36:04

DRUK Nr 4/XVII


UCHWAŁ Nr ................... RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia .............................. w sprawie wzniesienia pomnika w formie obelisku więcej...

2008-09-11 14:42:22

Druk 5B


w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie kapitału zakładowego dla Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Elblągu więcej...

2008-09-11 11:56:22

Druk Nr 4/XVI


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2008r. więcej...

2008-09-10 15:04:16

DRUK 11/XVI


w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu więcej...

2008-09-10 14:50:28

DRUK 10/XVI


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Elbląga na 2008 rok. więcej...

2008-08-27 09:46:42

Druk nr 23/XVI


UCHWAŁA NR Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu ich sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia . więcej...

2008-08-27 09:29:20

Druk Nr 22/XVI


UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU w sprawie prywatyzacji pośredniej Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Elblągu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej...

2008-08-26 14:15:16

Druk Nr 9/XVI


w sprawie przekształcenia formy organizacyjno-prawnej Centrum Kształcenia Praktycznego więcej...

2008-08-26 09:00:30

Druk Nr 6/XVI


UCHWAŁ Nr RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia ........................................ w sprawie wzniesienia pomnika w formie obelisku więcej...

2008-08-26 08:03:42

Druk Nr 8/XVI


w sprawie udziału Miasta Elbląga w roli partnera w projekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pn. "Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu, na kierunku informatyka", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |