button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2015-04-02 11:19:39

„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu”


DON-ZP.271.12.2015.AS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-02-10 10:54:04

„Pomoc weterynaryjna zwierzętom bezdomnym”


DON-ZP.271.3.2015.AŁ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2014-12-11 13:22:50

Zakup paliwa


więcej...

2014-11-03 08:24:58

Usługa restauracyjna


więcej...

2014-10-22 14:45:51

Zamieszczeniu artykułu informacyjnego w gazecie lokalnej


Usługa w ramach projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 więcej...

2014-10-17 08:00:19

Rozszerzenie istniejącej macierzy (DSA-N2E6X2-12AT) o moduł dodatkowych dysków DSX-N1D6X2-12AT


DON-ZP.271.84.2014.KI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2014-10-14 15:51:01

Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych


Zamówienie w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu”. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |