button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-07-29 13:45:32

DRUK KOLOROWANEK


więcej...

2013-07-06 12:23:32

Opracowanie Studium Wykonalności


zgodnie z Wytycznymi do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej i retencyjnej, lokalnego monitoringu środowiskowego, baz danych dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku oraz doposażenia jednostek ratownictwa do konkursu nr 02/13/6.2.2 Oś priorytetowa 'Środowisko przyrodnicze', w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 6 ”Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 6.2: „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.2: „Bezpieczeństwo ekologiczne” – dla projektu: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego”. więcej...

2013-07-03 23:49:19

Opracowanie Studium Wykonalności


zgodnie z Wytycznymi do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej i retencyjnej, lokalnego monitoringu środowiskowego, baz danych dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku oraz doposażenia jednostek ratownictwa do konkursu nr 02/13/6.2.2 Oś priorytetowa 'Środowisko przyrodnicze', w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 6 ”Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 6.2: „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.2: „Bezpieczeństwo ekologiczne” – dla projektu: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego”. więcej...

2013-06-28 14:44:33

Opracowanie Studium Wykonalności


Opracowanie Studium Wykonalności – zgodnie z Wytycznymi do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej i retencyjnej, lokalnego monitoringu środowiskowego, baz danych dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku oraz doposażenia jednostek ratownictwa do konkursu nr 02/13/6.2.2 Oś priorytetowa 'Środowisko przyrodnicze', w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013, Oś priorytetowa 6 ”Środowisko Przyrodnicze”, Działanie 6.2: „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”, Poddziałanie 6.2.2: „Bezpieczeństwo ekologiczne” – dla projektu: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego”. Tytuł może ulec zmianie po ostatecznych ustaleniach. więcej...

2013-06-24 15:17:38

Studium wykonalności dla projektu


"Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego" więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |