button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-06-14 15:17:23

„Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt”


RZP.271.44.2016.AS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2016-05-06 12:42:14

Pomoc weterynaryjna zwierzętom


RZP.271.31.2016.AS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2016-04-15 14:15:33

Pomoc weterynaryjna zwierzętom


RZP.271.27.2016.AS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2016-04-08 13:49:27

Opracowanie Studium wykonalności dla realizacji projektu dot. przebudowy Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida, realizowanego w ramach konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16


Opracowanie Studium wykonalności dla realizacji projektu dot. przebudowy Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida, realizowanego w ramach konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe więcej...

2016-04-05 14:54:40

Wycinka drzew i krzewów


RZP.271.24.2016.AŁ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EUR więcej...

2016-03-14 14:55:08

Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej w Elblągu”


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu pn. „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej w Elblągu” więcej...

2016-03-14 11:31:52

Pomoc weterynaryjna zwierzętom


RZP.271.18.2016.AS OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EUR więcej...

2016-03-11 12:50:20

Udzielanie pomocy chorym lub rannym ptakom dziko żyjącym na terenie Gminy Miasto Elbląg


RZP.271.17.2016.AŁ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EUR więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |