button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-01-31 17:35:17

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR nr ZP-17/2013


„utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń brd na drogach publicznych i wewnętrznych m. Elbląg” więcej...

2013-01-29 08:41:41

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


Dostawa i hosting serwisu bip dla 66 jednostek prowadzonych przez DE więcej...

2013-01-24 15:44:38

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


Wykonanie Systemu Indetyfikacji Wizualnej Elbląga więcej...

2013-01-08 16:21:32

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


na: Wykonanie usługi cateringowej na cykl sześciu spotkań Zespołu ds. opracowania "Strategii rozwoju Elbląga 2020+" więcej...

2013-01-04 13:25:32

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: ”Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą Brd-II etap w Elblągu” więcej...

2012-12-11 15:10:28

Zamówienie do 14 000 Euro na


„Magazynowanie materiałów będących własnością Dzierżawcy powstałych w trakcie prowadzenia przez niego remontów, przebudów dróg będących w jego zarządzie” więcej...

2012-12-03 15:27:23

Ogłoszenie o zamówieniu do 14 000 EUR


Dostawa gazet, dzienników czasopism dla Urzędu Miejskiego w Elblągu więcej...

2012-11-15 15:26:52

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do 14000 EUR


na wykonanie 8 filmowych wizytówek laureatów Nagród Prezydenta Miasta Elbląg za rok 2012 więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |