button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-05-14 07:35:18

Zamówienie do 14 000 Euro


Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sali konferencyjnej i przygotowania cateringu dla 40 osób na potrzeby konsultacji publicznych w ramach realizacji projektu pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. więcej...

2013-04-04 15:25:22

Oświetlenie ul. Chopina(od Kopernika do zawrotki)


Oświetlenie ul. Chopina (od Koeprnika do zawrotki) więcej...

2013-03-20 15:38:11

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


„Roboty budowlane polegające na wykonaniu dwóch otworów drzwiowych w wewnętrznej ścianie nośnej na parterze i I piętrze w budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu wraz z montażem stolarki” więcej...

2013-03-19 10:52:44

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


Wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej pt. „Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowej i Orzechowej w Elblągu”. więcej...

2013-03-15 13:13:07

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


„Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.” więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |