button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-03-19 10:52:44

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


Wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej pt. „Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowej i Orzechowej w Elblągu”. więcej...

2013-03-15 13:13:07

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


„Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.” więcej...

2013-03-04 15:31:37

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


„Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego zlokalizowanego w km 0+867 ulicy Nowodworskiej - 1156N” więcej...

2013-02-27 15:09:34

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej dla zadania pn: "Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowej i ul. Orzechowej w Elblągu" więcej...

2013-01-31 17:35:17

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR nr ZP-17/2013


„utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń brd na drogach publicznych i wewnętrznych m. Elbląg” więcej...

2013-01-29 08:41:41

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


Dostawa i hosting serwisu bip dla 66 jednostek prowadzonych przez DE więcej...

2013-01-24 15:44:38

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


Wykonanie Systemu Indetyfikacji Wizualnej Elbląga więcej...

2013-01-08 16:21:32

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


na: Wykonanie usługi cateringowej na cykl sześciu spotkań Zespołu ds. opracowania "Strategii rozwoju Elbląga 2020+" więcej...

2013-01-04 13:25:32

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 14 000 EUR


wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: ”Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą Brd-II etap w Elblągu” więcej...

2012-12-11 15:10:28

Zamówienie do 14 000 Euro na


„Magazynowanie materiałów będących własnością Dzierżawcy powstałych w trakcie prowadzenia przez niego remontów, przebudów dróg będących w jego zarządzie” więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |