button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-03-03 09:58:11

Gmina Miasto Elbląg zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:


CZĘŚĆ I - „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Mrówkolandia” - budowa placu zabaw przy SP nr 25 w Elblągu” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r., Część II – „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Mini kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie SP nr 16” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.” więcej...

2016-01-07 09:16:52

Zamówienie na dostawę


etyliny bezołowiowej PB95 w ilości 7000 litrów oleju napędowego w ilości 2000 litrów więcej...

2015-12-15 12:50:42

Promocja projektu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu”


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR więcej...

2015-12-14 14:31:26

Projekt i druk folderu „Ferie w mieście – 2016”


RZP.271.91.2015.KI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-12-14 12:03:48

Promocja projektu pn. ,,Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej - Zajazd"


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR w zakresie dostawy artykułów informacyjnych i promocyjnych więcej...

2015-12-09 14:54:50

Uaktualnienie i obsługa bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) za rok 2015, 2016


RZP.271.85.2015.AŁ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-10-22 13:40:48

Odnowa nawierzchni jezdni ul. Czerniakowskiej i drogi dojazdowej do Jacht Klubu przy ul. Radomskiej w Elblągu


RZP.271.73.2015.AŁ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-09-29 12:27:09

„Dostawa wyposażenia techniczno-warsztatowego dla Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu”


RZP.271.66.2015.PL OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |