button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2011-11-26 20:06:15

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Remont budynku Żłobka Miejskiego nr 4 w Elblągu więcej...

2011-11-26 19:57:33

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


dostawa i montaż wyposażenia stanowiącego przebudowę i wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego nr 4 w Elblągu więcej...

2011-11-10 14:50:29

Odnowa odcinków nawierzchni chodników ul. Pionierskiej i ul. Beniowskiego w Elblągu


ZP-WZP-112/2011 zamówienie z wolnej ręki więcej...

2011-09-26 13:45:38

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na opracowaniu: „Koncepcji drogi wraz z urządzeniami drogi dla zadania „Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego - etap II”” więcej...

2011-09-22 11:41:36

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 tys. EUR


Informacja na temat zamówienia publicznego - Ratusz Staromiejski więcej...

2011-07-05 15:56:30

Otwarty konkurs ofert


„Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |