button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2006-01-30 16:46:34

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Elblągu


zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ogłasza otwarty konkurs ofert na sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w 2006 roku. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |