button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2009-04-10 13:33:38

Szkolenia z obsługi pakietu Microsoft Office 2007


ZP-WZP-26/2009 zapytanie o cenę więcej...

2009-03-09 13:21:57

Aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie map tematycznych


ZP-WZP-15/2009 zapytanie o cenę więcej...

2009-02-20 10:51:32

Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego ESIP


ZP-WZP-2/2009 zamówienie z wolnej ręki więcej...

2009-02-06 14:07:04

PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA OGŁASZA


Konkurs ofert na wybór najemcy powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie "kiosku" na terenie holu znajdującego się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 więcej...

2007-04-27 08:25:27

Wzmocnienie i konserwacja muru elewacji wschodniej Katedry Św. Mikołaja w Elblągu


ZP-PK-01/2007 - przetarg nieograniczony więcej...

2006-01-30 16:46:34

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Elblągu


zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ogłasza otwarty konkurs ofert na sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w 2006 roku. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |