button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2012-06-15 12:35:18

Bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga


ZP-DZP-64/2012 zamówienie z wolnej ręki więcej...

2012-03-29 02:21:11

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 100 stal kolidującego z budowaną halą sportową przy Gimnazjum Nr 9 w Elblągu więcej...

2012-03-29 02:14:28

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Wykonanie audytu zewnetrznego realizacji projektu pn. "Doposażenie labolatoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego" więcej...

2012-02-23 15:51:31

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w zakresie zakupu wraz dostawą artykułów informacyjnych i promocyjnych o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 EUR


Zakup wraz dostawą artykułów informacyjnych i promocyjnych w ramach realizacji projektu DISKE - Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. więcej...

2012-02-23 15:19:17

Zapytanie ofertowe


Departament Edukacji w Urzędzie Miejskim w Elblągu składa zapytanie ofertowe na dostarczenie oprogramowania do obsługi serwisu BIP. więcej...

2012-01-23 11:25:17

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Zamówienie publiczne - Orlik ul Sadowa 2 więcej...

2012-01-23 11:18:15

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Zamówienie publiczne - Orlik Robotnicza 173 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |