button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2010-02-22 13:50:29

Podziały geodezyjne nieruchomości


ZP-WZP-11/2010 zapytanie o cenę więcej...

2010-01-20 14:16:07

Remont odcinków ulic Radomskiej i Trasy Unii Europejskiej


ZP-ZD-131/2009 zamówienie z wolnej ręki więcej...

2010-01-04 15:24:44

Zamówienie uzupełniające na:


„Usługi asenizacyjne wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, realizowane na podstawie umowy nr 27/TZ/2008 z dnia 17.11.2008r.” więcej...

2009-12-23 12:06:11

Dostawa tonerów do drukarek


ZP-WZP-135/2009 zapytanie o cenę więcej...

2009-10-08 10:36:21

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych dla inwestycji pn. Cmentarz Dębica II Etap.


ZP-WI-114/2009 zamówienie z wolnej ręki więcej...

2009-09-28 12:15:25

KONKURS OFERT Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ


Podniesienie jakości świadczeń terapeutycznych i rozwinięcie usług dla osób uzależnionych od narkotyków poprzez realizację programów terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin więcej...

2009-09-28 12:08:17

KONKURS OFERT Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ


Przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie u osób wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |