button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-06-14 12:25:01

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor 2


RZP.271.37.2018.AŁ - zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2018-01-19 10:18:10

Usługa asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - ESIP


RZP.271.88.2017.AŁ - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2018-01-19 10:10:01

Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej - EPED


RZP.271.87.2017.AŁ - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2018-01-13 15:47:00

Konserwacja oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga


RZP.271.84.2017.AG- zamówienie z wolnej ręki więcej...

2017-09-26 15:58:17

Bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga


RZP.271.55.2017.AG - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2017-09-13 11:57:29

Bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta Elbląga


RZP.271.46.2017.AG - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2017-06-13 15:11:45

„Zimowe i letnie utrzymanie dróg w mieście Elblągu”


RZP.271.22.2017.AŁ - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2017-01-12 09:22:00

„Konserwacja oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga”


RZP.271.91.2016.PL - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2016-12-15 11:14:24

Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej - EPED


RZP.271.97.2016.AD - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2016-12-15 11:01:56

Usługa asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - ESIP


RZP.271.96.2016.AD - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2016-08-11 14:24:24

Świadczenie usług przewozu w trakcji tramwajowej


Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |