button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2009-10-08 10:36:21

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych dla inwestycji pn. Cmentarz Dębica II Etap.


ZP-WI-114/2009 zamówienie z wolnej ręki więcej...

2009-09-28 12:15:25

KONKURS OFERT Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ


Podniesienie jakości świadczeń terapeutycznych i rozwinięcie usług dla osób uzależnionych od narkotyków poprzez realizację programów terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin więcej...

2009-09-28 12:08:17

KONKURS OFERT Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ


Przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie u osób wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu. więcej...

2009-09-03 09:37:46

Specjalistyczne szkolenia dla informatyków


ZP-WZP-93/2009 zapytanie o cenę więcej...

2009-08-19 14:42:00

Przebudowa nawierzchni ul. Świerkowej w Elblagu


ZP-ZD-91/2009 zamówienie z wolnej ręki więcej...

2009-08-13 14:50:13

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


ZP-WAG-85/2009 zamówienie z wolnej ręki więcej...

2009-08-07 10:40:34

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania


ZP-10/TZ/2009 zapytanie o cenę więcej...

2009-08-07 07:49:35

Budowa drogi do budynku ETBS przy ul. Ogólnej - zamówienie uzupełniające


ZP-ZD-89/2009 zamówienie z wolnej ręki więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |