button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2012-03-29 02:21:11

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 100 stal kolidującego z budowaną halą sportową przy Gimnazjum Nr 9 w Elblągu więcej...

2012-03-29 02:14:28

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Wykonanie audytu zewnetrznego realizacji projektu pn. "Doposażenie labolatoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego" więcej...

2012-02-23 15:51:31

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w zakresie zakupu wraz dostawą artykułów informacyjnych i promocyjnych o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 EUR


Zakup wraz dostawą artykułów informacyjnych i promocyjnych w ramach realizacji projektu DISKE - Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. więcej...

2012-02-23 15:19:17

Zapytanie ofertowe


Departament Edukacji w Urzędzie Miejskim w Elblągu składa zapytanie ofertowe na dostarczenie oprogramowania do obsługi serwisu BIP. więcej...

2012-01-23 11:25:17

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Zamówienie publiczne - Orlik ul Sadowa 2 więcej...

2012-01-23 11:18:15

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Zamówienie publiczne - Orlik Robotnicza 173 więcej...

2012-01-23 11:10:03

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Zamówienie publiczne - Orlik - Rodz. Nalazków więcej...

2012-01-23 11:07:27

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 tys. EUR


Zamówienie na dokumentację projektową - Orlik ul. Pocztowa więcej...

2012-01-04 14:46:55

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Wykonanie audytu zewnętrznego z realizacji projektu pn. „Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP” więcej...

2012-01-04 08:02:02

Informacja o zamówieniu do 14 tys. Euro


dot. opracowania ekspertyzy dla przedsięwzięć w ramach Projektu pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” więcej...

2011-12-07 09:10:54

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR na roboty budowlane


Remont budynku Żłobka Miejskiego Nr 5 przy ul. M. Kalenkiewicza 25 w Elblągu w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |