button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2012-01-23 11:10:03

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Zamówienie publiczne - Orlik - Rodz. Nalazków więcej...

2012-01-23 11:07:27

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 tys. EUR


Zamówienie na dokumentację projektową - Orlik ul. Pocztowa więcej...

2012-01-04 14:46:55

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Wykonanie audytu zewnętrznego z realizacji projektu pn. „Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP” więcej...

2012-01-04 08:02:02

Informacja o zamówieniu do 14 tys. Euro


dot. opracowania ekspertyzy dla przedsięwzięć w ramach Projektu pn.: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” więcej...

2011-12-07 09:10:54

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR na roboty budowlane


Remont budynku Żłobka Miejskiego Nr 5 przy ul. M. Kalenkiewicza 25 w Elblągu w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” więcej...

2011-11-26 20:06:15

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


Remont budynku Żłobka Miejskiego nr 4 w Elblągu więcej...

2011-11-26 19:57:33

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


dostawa i montaż wyposażenia stanowiącego przebudowę i wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego nr 4 w Elblągu więcej...

2011-11-10 14:50:29

Odnowa odcinków nawierzchni chodników ul. Pionierskiej i ul. Beniowskiego w Elblągu


ZP-WZP-112/2011 zamówienie z wolnej ręki więcej...

2011-09-26 13:45:38

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 000 EUR


zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na opracowaniu: „Koncepcji drogi wraz z urządzeniami drogi dla zadania „Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego - etap II”” więcej...

2011-09-22 11:41:36

Informacja o zamówieniu publicznym do wartości 14 tys. EUR


Informacja na temat zamówienia publicznego - Ratusz Staromiejski więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |