button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-12-06 09:50:24

Dostawy świeżego mięsa i wędlin wykonywane sukcesywnie w okresie 10 miesięcy z terminem od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.


Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bohaterów Westerplatte , ul. Urocza 4, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 625 86 60, faks 55 625 86 63 więcej...

2013-06-03 14:34:43

Ogłoszenie o zamówieniu na remont kompleksu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu


Zamówienie na wykonanie remontu kompleksu sali gimnastycznej w Elblągu, ul. Pocztowa 2 więcej...

2013-04-17 12:32:10

Dyrektor Naczelna Elbląskiej Orkiestry Kameralnej 82-300E Elbląg, ul. Stary Rynek 25


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej będącej elementem składowym „Dni Elblaga 2013” więcej...

2012-12-11 00:20:22

Dostawa żywności dla Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu


w okresie od 01.02.2013r. do 31.01.2014r. więcej...

2012-11-13 14:16:34

Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę Centrów Badawczych położonych w budynku Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji Elbląskiego Parku Technologicznego.


Pozostałe dokumenty związane z przetargiem w tym regulaminy i wzór umowy dzierżawy należy pobrać ze strony internetowej EPT: www.ept.elblag.eu bądź w sekretariacie EPT przy ul. Stanisława Sulimy 1 w Elblągu, pok. 419, III piętro. więcej...

2012-11-13 14:09:45

Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń położonych w budynku Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji Elbląskiego Parku Technologicznego.


Pozostałe dokumenty związane z przetargiem w tym regulaminy i wzór umowy dzierżawy należy pobrać ze strony internetowej EPT: www.ept.elblag.eu bądź w sekretariacie EPT przy ul. Stanisława Sulimy 1 w Elblągu, pok. 419, III piętro. więcej...

2012-10-10 09:00:34

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu


Adaptacja skrzydła parteru SP23 na potrzeby PPP1 w Elblągu więcej...

2012-10-03 09:59:42

Zaproszenie do rokowań cen najmu pomieszczeń szkolnych


Sklepik szkolny o powierzchni 31 m2 (najem od 01.11.2012r.) Szkoła Podstawowa nr 9 więcej...

2012-10-02 12:20:18

Powiadomienie o wyborze oferenta przez Szkołę Podstawową nr 23 w Elblągu


Wyłonienie wykonawcy na adaptację lewgo skrzydła Szkoły Podstawowej nr 23 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 więcej...

2012-08-20 10:43:31

OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym


„Adaptacja lewego skrzydła parteru Szkoły Podstawowej Nr 23, ul. Słoneczna 14 w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1” Nr spr. III.271.IV.2710.1.2012 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |