button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-07-28 10:38:45

Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę Centrum Badawczego położonego w budynku Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji Elbląskiego Parku Technologicznego.


Pozostałe dokumenty związane z przetargiem w tym regulaminy i wzór umowy dzierżawy należy pobrać ze strony internetowej EPT: www.ept.elblag.eu bądź w sekretariacie EPT przy ul. Stanisława Sulimy 1 w Elblągu, pok. 419, III piętro. więcej...

2014-06-06 08:41:53

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dodatkowego z wolnej ręki przez Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu, ul.Królewiecka 128 więcej...

2014-06-02 09:40:25

Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę Centrum Badawczego położonego w budynku Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji Elbląskiego Parku Technologicznego


Pozostałe dokumenty związane z przetargiem w tym regulaminy i wzór umowy dzierżawy należy pobrać ze strony internetowej EPT: www.ept.elblag.eu bądź w sekretariacie EPT przy ul. Stanisława Sulimy 1 w Elblągu, pok. 419, III piętro. więcej...

2014-06-02 09:38:35

Dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń położonych w budynku Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji Elbląskiego Parku Technologicznego.


Pozostałe dokumenty związane z przetargiem w tym regulaminy i wzór umowy dzierżawy należy pobrać ze strony internetowej EPT: www.ept.elblag.eu bądź w sekretariacie EPT przy ul. Stanisława Sulimy 1 w Elblągu, pok. 419, III piętro. więcej...

2014-05-14 11:53:42

Szkoła Podstawowa nr 19


Zapytanie ofertowe więcej...

2014-05-07 11:02:50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup, dostawę i montaż stolarki okiennej w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu


Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu informuje o udzieleniu zamówienia na zakup, dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku szkoły więcej...

2014-04-14 10:22:13

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup, dostawę i montaż stolarki okiennej w ZSG w Elblagu


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: Zakup, dostawę i montaż stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu ul. Królewiecka 128 (obiekt zabytkowy - wpis do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 lipca 2007 r. nr rej. A-4471). więcej...

2014-04-04 10:43:49

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę samochodu osobowego typu mikrobus przez SOSW Nr 2 w Elblągu


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Elblągu informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę samochodu osobowego typu mikrobus więcej...

2014-03-31 14:47:31

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na Dobudowę zewnętrznego szybu windy do budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu


Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu ogłasza rozstrzygnięcie przetargu na Dobudowę zewnętrznego szybu windy do budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu więcej...

2014-03-10 14:42:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 EURO na Dobudowę zewnętrznego szybu windy do budynku IV Liceum Ogólnokształcącego


Dobudowa zewnętrznego szybu windy do budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu więcej...

2013-12-06 09:50:24

Dostawy świeżego mięsa i wędlin wykonywane sukcesywnie w okresie 10 miesięcy z terminem od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.


Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bohaterów Westerplatte , ul. Urocza 4, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 625 86 60, faks 55 625 86 63 więcej...

2013-06-03 14:34:43

Ogłoszenie o zamówieniu na remont kompleksu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu


Zamówienie na wykonanie remontu kompleksu sali gimnastycznej w Elblągu, ul. Pocztowa 2 więcej...

2013-04-17 12:32:10

Dyrektor Naczelna Elbląskiej Orkiestry Kameralnej 82-300E Elbląg, ul. Stary Rynek 25


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej będącej elementem składowym „Dni Elblaga 2013” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |