button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2007-09-04 08:00:09

Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym


dla wykonania robót budowlanych o szacunkowej wartości poniżej 14.000 EURO więcej...

2007-07-05 15:22:14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYYM


na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych typu EKOTERM ( kod CPV: 23122100-9) w ilości około 4.000 litrów średniomiesięcznie. więcej...

2007-07-04 11:15:51

ELMAN Sp. z o.o.


Zamówienie publiczne: Rozbudowa sieci ELMAN Sp. z o.o. w Elblągu. więcej...

2007-06-22 15:08:50

Żłobek Miejski Nr 5 w Elblągu ul. Kalenkiewicza 25


Przetarg nieograniczony na remont Żłobka Miejskiego Nr 5 więcej...

2007-06-06 18:07:07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM dla: Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu, ul. Nowodworska 49


na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych typu EKOTERM ( kod CPV: 23122100-9) w ilości około 4.000 litrów średniomiesięcznie. więcej...

2007-03-02 10:06:46

Centrum Sportowo - Biznesowe przy ul. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:


NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 135 W ELBLĄGU z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w CS-B w Elblągu więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |