button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2008-10-10 10:22:35

Przetarg nieograniczony SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6


ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE więcej...

2008-10-01 10:28:05

Gimnazjum Nr 5 w Elblągu ogłasza przetarg


Wykonanie uzupełnienia ogrodzenia na cokole od ulicy Wspólnej przy Gimnazjum Nr 5 w Elblągu. więcej...

2008-09-15 09:32:28

Ogłoszenie o zamówieniu


Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 6 w Elblągu więcej...

2008-08-18 15:40:14

Zimowe utrzymanie chodników i dróg osiedlowych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu


ZP - 13/TZ/2008 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro więcej...

2008-07-11 13:40:40

Gimnazjum Nr 5 w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na


Remont sanitariatu dziewcząt w budynku Gimnazjum Nr 5 w Elblągu. więcej...

2008-06-26 15:19:49

O G Ł O S Z E N I E Zamawiający: Żłobek Miejski nr 2 , 82-300 Elbląg ul Asnyka 4 ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na:


Modernizację instalacji centralnego ogrzewania , wymianę posadzek oraz stolarki drzwiowej w budynku Żłobka Miejskiego nr.2 więcej...

2008-04-22 11:33:28

Ogłoszenie o zamówieniu - Zespół Szkół nr 1 w Elblągu


"Częściowa modernizacja sali sportowej" w ZS nr 1 w Elblągu więcej...

2008-04-21 15:14:16

Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym


ŻŁOBEK MIEJSKI NR.5 z siedzibą 82-300 Elbląg ul, Kalinkiewicza Nr.25 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |