button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2008-10-01 10:28:05

Gimnazjum Nr 5 w Elblągu ogłasza przetarg


Wykonanie uzupełnienia ogrodzenia na cokole od ulicy Wspólnej przy Gimnazjum Nr 5 w Elblągu. więcej...

2008-09-15 09:32:28

Ogłoszenie o zamówieniu


Likwidacja barier architektonicznych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 6 w Elblągu więcej...

2008-08-18 15:40:14

Zimowe utrzymanie chodników i dróg osiedlowych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu


ZP - 13/TZ/2008 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro więcej...

2008-07-11 13:40:40

Gimnazjum Nr 5 w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na


Remont sanitariatu dziewcząt w budynku Gimnazjum Nr 5 w Elblągu. więcej...

2008-06-26 15:19:49

O G Ł O S Z E N I E Zamawiający: Żłobek Miejski nr 2 , 82-300 Elbląg ul Asnyka 4 ogłasza rozpoczęcie postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego na:


Modernizację instalacji centralnego ogrzewania , wymianę posadzek oraz stolarki drzwiowej w budynku Żłobka Miejskiego nr.2 więcej...

2008-04-22 11:33:28

Ogłoszenie o zamówieniu - Zespół Szkół nr 1 w Elblągu


"Częściowa modernizacja sali sportowej" w ZS nr 1 w Elblągu więcej...

2008-04-21 15:14:16

Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym


ŻŁOBEK MIEJSKI NR.5 z siedzibą 82-300 Elbląg ul, Kalinkiewicza Nr.25 więcej...

2008-04-04 12:58:46

Ogłoszenie o zamówieniu - SP 21 w Elblągu


"Wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zbyszka Godlewskiego 1 w Elblągu" więcej...

2008-04-02 11:38:04

Koszenie terenów zielonych w obrębie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych - Punkt Obsługi Najemców nr.III w Elblągu.


ZP - 7/TZ/2008 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro więcej...

2008-04-02 11:34:39

Koszenie terenów zielonych w obrębie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych - Punkt Obsługi Najemców nr.II w Elblągu.


ZP - 6/TZ/2008 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro więcej...

2008-04-02 11:30:35

Koszenie terenów zielonych w obrębie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych - Punkt Obsługi Najemców nr.I w Elblągu.


ZP - 5/TZ/2008 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro więcej...

2008-04-01 15:34:15

Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym


dla wykonania robót budowlanych o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO finansowanych ze środków publicznych ŻŁOBEK MIEJSKI NR.4 z siedzibą 82-300 Elbląg ul, Zajchowskiego Nr.1 więcej...

2008-03-18 13:57:35

Dostawa książeczek opłat dla Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu.


ZP - 4/TZ/2008 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro więcej...

2008-02-21 14:19:04

Ogłoszenie o zamówieniu - SP nr 21


"Wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz częściowa wymiana instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Zbyszka Godlewskiego 1 w Elblągu" więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |