button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2010-08-03 15:31:15

Gimnazjum Nr 7 , ul. Lotnicza 12, 82-300 Elbląg


Wykonania ogrodzenia na cokole terenu budynku Gimnazjum nr 7 w Elblągu więcej...

2010-07-20 14:33:19

Zaproszenie do składania ofert na wydzierżawienie sklepiku


Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu więcej...

2010-07-16 11:00:47

Szkoła Podstawowa nr 4


Zaproszenie do składania ofert na wydzierżawienie sklepiku więcej...

2010-07-16 10:34:53

Szkoła Podstawowa nr 4


Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do Umowy Nr 01/2010 zawartej w dniu 19.05.2010 r. na remont poddasza Szkoły Podstawowej nr 4 w Elblągu. Wykonanie izolacji termicznej poddasza. więcej...

2010-07-02 14:45:16

Przetarg nieograniczony


Remont ciągów korytarzowych parter budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Elblągu przy ul. Węgrowskiej 1 więcej...

2010-06-30 13:44:42

Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy ul. Malborskiej w Elblągu


ZP-9/TZ/2010 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4 845 000 euro więcej...

2010-06-14 15:18:20

Żłobek Miejski Nr 2 82-300 Elbląg, ul. Asnyka 4


„ Wykonanie systemu odwadniającego i izolującego mury fundamentowe budynku „ więcej...

2010-05-25 09:23:13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Remont pomieszczeń Żłobka Miejskiego Nr 4 w Elblągu przy ul. Zajchowskiego 1 więcej...

2010-05-25 09:08:18

Szkoła Podstawowa nr 4 ogłasza przetarg na


Remont poddasza Szkoły Podstawowej nr 4 - II etap więcej...

2010-04-13 19:57:04

ZP-WZP-35/2010 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro


Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Mickiewicz 41 82-300 Elbląg Numer: ZP-1/2010 Remont poddasza Szkoły Podstawowej nr 4 – II etap więcej...

2010-04-12 14:27:39

Ubezpieczenie Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu.


ZP-3/TZ/2010 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro więcej...

2010-01-29 15:24:38

Przetarg nieograniczony


na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji realizowanej przez Centrum Sztuki Galeria EL więcej...

2010-01-27 14:10:00

Usługi asenizacyjne wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.


ZP-2/TZ/2010 - przetarg nieograniczony o wartosci poniżej 193 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |