button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2007-07-05 15:22:14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYYM


na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych typu EKOTERM ( kod CPV: 23122100-9) w ilości około 4.000 litrów średniomiesięcznie. więcej...

2007-07-04 11:15:51

ELMAN Sp. z o.o.


Zamówienie publiczne: Rozbudowa sieci ELMAN Sp. z o.o. w Elblągu. więcej...

2007-06-22 15:08:50

Żłobek Miejski Nr 5 w Elblągu ul. Kalenkiewicza 25


Przetarg nieograniczony na remont Żłobka Miejskiego Nr 5 więcej...

2007-06-06 18:07:07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM dla: Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu, ul. Nowodworska 49


na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych typu EKOTERM ( kod CPV: 23122100-9) w ilości około 4.000 litrów średniomiesięcznie. więcej...

2007-03-02 10:06:46

Centrum Sportowo - Biznesowe przy ul. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:


NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 135 W ELBLĄGU z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w CS-B w Elblągu więcej...

2007-03-02 10:01:42

Centrum Sportowo - Biznesowe przy ul. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:


NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 135 W ELBLĄGU z przeznaczeniem na prowadzenie działalności odnowy biologicznej, rehabilitacyjnej w CS-B w Elblągu więcej...

2006-12-19 11:54:47

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług sprzątania pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |