button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2007-09-24 12:22:37

Zimowe utrzymanie chodników i dróg osiedlowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Najemców nr III.


ZP-22/TZ/2007 - przetarg nieograniczony poniżej 211 000 euro więcej...

2007-09-24 12:19:18

Zimowe utrzymanie chodników i dróg osiedlowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Najemców nr II.


ZP-21/TZ/2007 - przetarg nieograniczony poniżej 211 000 euro więcej...

2007-09-24 12:13:36

Zimowe utrzymanie chodników i dróg osiedlowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Najemców nr I.


ZP-20/TZ/2007 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211 000 euro więcej...

2007-09-04 08:00:09

Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym


dla wykonania robót budowlanych o szacunkowej wartości poniżej 14.000 EURO więcej...

2007-07-05 15:22:14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYYM


na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych typu EKOTERM ( kod CPV: 23122100-9) w ilości około 4.000 litrów średniomiesięcznie. więcej...

2007-07-04 11:15:51

ELMAN Sp. z o.o.


Zamówienie publiczne: Rozbudowa sieci ELMAN Sp. z o.o. w Elblągu. więcej...

2007-06-22 15:08:50

Żłobek Miejski Nr 5 w Elblągu ul. Kalenkiewicza 25


Przetarg nieograniczony na remont Żłobka Miejskiego Nr 5 więcej...

2007-06-06 18:07:07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM dla: Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu, ul. Nowodworska 49


na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych typu EKOTERM ( kod CPV: 23122100-9) w ilości około 4.000 litrów średniomiesięcznie. więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |