button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2015-11-20 11:23:11

Świadczenie usług medycznych dla Pogotowia Socjalnego w Elblągu


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Świadczenie usług medycznych dla Pogotowia Socjalnego w Elblągu

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

   „93.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

4)   cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;”

Uzasadnienie faktyczne:

Jedynym kryterium wyboru oferty była najniższa cena przewyższająca kwotę zabezpieczoną w planie budżetu na 2016 r.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Załączniki do pobrania załącznik SIWZ.zip 2015-11-20 11:24:24 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 20.11.2015 10:23
Data aktualizacji: 30.11.2015 13:03
Liczba wyświetleń: 426

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenie usług medycznych dla Pogotowia Socjalnego w Elblągu 20.11.2015 10:23 Marcin Jacek Kownacki